ZEISSin toimintaohjeet (Code of Conduct)

Merkitys ZEISSille ja sen liikekumppaneille

ZEISS on sitoutunut toimittamaan huippulaatua ja vastaamaan korkeimpiinkin vaatimuksiin niin teknologian kuin myös kaikkien sovellettavien lakien noudattamisen osalta.

ZEISSille on itsestäänselvää, että se noudattaa voimassaolevia lakeja kaikissa niissä maissa, joissa se toimii. Tämä koskee erityisesti kilpailutoimintaa sekä korruptiota ja lahjontaa. Lisäksi ZEISS arvostaa erityisesti reilua kanssakäymistä työntekijöidensä ja liikekumppaneidensa kanssa.

ZEISS määritteli nämä standardit ensimmäisen kerran vuonna 2007. ZEISSin toimintaohjeiden (Code of Conduct) ajankohtainen versio on ladattavissa kohdassa Ladattavat tiedostot.

ZEISSin toimintaohjeet ovat yksityiskohtaisen toimintaohjeiden noudattamista ohjaavan järjestelmän (Compliance Management System) alaisia, jonka avulla toimintaohjeiden noudattamista valvotaan säännöllisesti koko konsernissa.

Olemme ZEISSilla vakuuttuneita siitä, että lain määräysten johdonmukainen noudattaminen kulkee käsi-kädessä ZEISSin ja sen liikekumppanien kestävän taloudellisen menestyksen kanssa. ZEISS edellyttääkin, että kaikki sen liikekumppanit toimivat ZEISSin kanssa ZEISSin toimintaohjeiden mukaisesti, ts. että kaikki liikekumppanit noudattavat ZEISSin toimintaohjeita kanssakäymisessään ZEISSin kanssa.