7 mittausvinkkiä

Mittausammattilaisille

Pysy ajantasalla ZEISS vinkeistä

Vinkki 7 Ohjelmisto nopeuttaa mittausta

Tietyillä ohjelmistoasetuksilla voidaan vaikuttaa suoraan mittauksen kestoon. Seuraavassa kaksi esimerkkiä mahdollisesta ajansäästöstä:

1. Mittauskärki skannaa työkappaletta ja kohtaa syvennyksen. Tyypillisesti kärki nousisi ylös, siirtyisi syvennyksen yli ja jatkaisi mittausta seuraavasta kohdasta. ZEISS VAST -ohjelmiston FlyScan-toiminto säästää mittauskärkeä turhilta "liiku ylös, siirry, liiku alas" -liikesarjoilta: Sen sijaan se siirtyy suoraan aukon yli ja jatkaa mittausta keskeytyksettä. Tästä huolimatta ohjelmisto rekisteröi oikeat mittauspisteet. Työkappaleesta riippuen tämä menetelmä voi säästää mittausajasta jopa 70 %, esimerkiksi hammasrattaan mittauksessa.

2. QuickChange-toiminto voi nopeuttaa mittauskärjen vaihtoaikaa jopa 50%. Tästä on etua monimutkaisissa työkappaleissa, joissa mittauskärkeä on vaihdettava useita kertoja.  Jos käytetään esim. kahdeksaa erilaista mittauskärkeä, toimintoa käyttäen säästetään kaksi minuuttia.Edellytyksenä on, että käytössä on alkuperäinen ZEISS -adapterilautanen. Ohjelmisto myös tunnistaa mittauskärjen sirun avulla ja ilmoittaa, jos laitteeseen yritetään asentaa väärää mittauskärkeä. Tästä on etua varsinkin, jos erilaisia mittauskärkiä tarvitaan kymmenen tai kaksikymmentä, koska niiden törmäys maksaa muutakin kuin vain mittausaikaa.

 

Käy webshopissamme

 

 

Vinkki 6 Ohjelmisto nopeuttaa mittausta

Integroidulla lämpötila-anturilla varustettu alusta lisää tehokkuutta. Se rekisteröi automaattisesti työkappaleen lämpötilan mittauksen alussa ja siirtää tiedon mittakoneelle. Käyttäjän ei tarvitse enää syöttää tietoa anturille käsin tai erillisen lämpötilan-anturin avulla. Tästä on suurta etua erityisesti sarjamittauksissa. Kahdeksan tunnin työvuorossa tämä merkitsee yli puolen tunnin ajansäästöä. Laskelman perusteena on 15 minuutin pituinen mittaussykli, josta 1 minuutti kuluu lämpötilan mittaukseen.

Käy webshopissamme

 

 

Vihje 5: Kehikko helpottaa ja nopeuttaa mittaamista

Pomppuinen mökkitie vai suora moottoritie? Nopeaa etenemistä haluavan ei tarvitse miettiä kahta kertaa. Lue seuraavasta, kuinka mittaamista voi nopeuttaaa.

Kehikkomalliset kiinnikkeet ovat etenkin monimutkaisissa mittausprosesseissa parempia kuin perinteiset pidikkeet: Työkappale kiinnitetään vain neljän pylvään varassa lepäävään metallikehikkoon, kun taas perinteisissä kiinnittimissä työkappaleen kiinnityselementit lepäävät normaalisti kukin omalla tolpallaan. Sen seurauksena työkappaleen alapuolella saattaa olla kannattimia todella tiheästi!

Mitä enemmän kiinnittimiä on, sitä vähemmän mittauskärjillä on tilaa liikkua vaaka- ja pystysuunnassa. Tolppien välissä liikkuminen pidentää mittausaikaa, ja lisäksi mittauskärjen kulkukin on ohjelmoitava tarkoin etukäteen. Kehikon ansiosta työkappaleeseen on helppo päästä joka suunnasta, ja se nopeuttaa mittausohjelmien ohjelmointia ja vähentää mittausaikaa.

Toinen kehikon etu: Vastaavanlaisia kiinnittimiä voi helposti suunnitella erilaisille työkappaleille, koska kiinnitysmekanismi, aluslevy ja neljä pylvästä pysyvät muuttumattomina. Kehikkomalliset kiinnittimet antavat näin myös mahdollisuuden standardisoida mittauskärkijärjestelmiä ja mittausohjelmia ja nopeuttaa niiden toimintaa. .

Vieraile verkkokaupassa

Vihje 4: Kiinnityspalettien avulla kaksinkertaista mittaustehoa

Työkappaleiden kiinnityksen aikana koordinaattimittauslaite ei ole toiminnassa, ja mitä enemmän kiinnityksiä, sitä kauemmin laite on poissa käytöstä. Näin ei pääse käymään, kun käytetään paletteja.

Mittaajat kiinnittävät seuraavat työkappaleet paletille mittauslaitteen ulkopuolella eikä mittalaitetta tarvitse pysäyttää. Paletti kohdistetaan mittalaitteeseen muutamassa sekunnissa ilman uudelleensuuntausta.

Kiinnityspaletteja käyttämällä käyttäjä säästää esim. noin 15 minuuttia kuormaukseen ja kalibrointiin kuluvaa joutoaikaa jokaista kiinnittimen vaihtoa kohti. Jos oletetaan, että mittaus, kuormaus ja kalibrointi vievät yhtä kauan aikaa, voidaan palettien ansiosta mitata kaksinkertainen määrä työkappaleita mittalaitetta kohti.

Lisäaika säästää toisen kalibrointipaletin. Palettiin on saatavilla kalibrointikuula pidikkeineen, sekä tarvittaessa mittarengas ja -lasiasteikko. Mittakärkien kalibrointia varten käyttäjä asettaa paletin mittauslaitteeseen ja käynnistää mittauksen. Kalibrointilaitteiden irrottaminen vie vain muutaman sekunnin, koska ne ovat osa palettia.

Paranna tehokkuutta ja vähennä kustannuksia käyttämällä paletteja Vieraile verkkokaupassa

 

 

Vihje 3: Asetuslaite lyhentää seisonta-aikaa

ZEISS-kulma-asetuslaitteet XXT ja FixAssist VAST auttavat mittausteknikoita saamaan tarkkoja tuloksia nopeammin ja helpommin oikein asetetun mittauskärkiyhdistelmän avulla.
Tarkkuus on puoli astetta. Kun kärkiyhdistelmää ei tarvitse säätää mittauskoneessa, myös koordinaattimittauskone vapautuu käyttöön  nopeammin. Lisäksi on mahdollista ottaa käyttöön monimutkaisempia kärkiyhdistelmä, joten useita toimintoja voidaan mitata yhdellä mittauskerralla.
Silloin prosessi sujuu nopeammin.Vielä yksi kulma-asetuslaitteiden vahvuus: Tarkat mittauskärkiyhdistelmät vähentävät törmäysten ja varsien vaurioitumisen vaaraa.

 

 

Vihje 2: Nopeampaa mittaamista vakaampien mittauskärkiyhdistelmien avulla

Jos haluat nopeuttaa mittausprosesseja, on tärkeää valita juuri oikeat mittauskärkiyhdistelmät. Mitä kevyemmät ja jäykemmät mittauskärjet ja -jatkovarret, sitä nopeammin voit mitata ilman että taipumis- ja keskipakoisvoimat vaikuttavat mittausjärjestelmän tarkkuuteen.

Tämä esimerkki osoittaa, kuinka muotopoikkeama lasketaan valittaessa erilaisia materiaaleja[KA1] : Jos käytetään titaanista valmistettua jatketta ja skannausnopeus on 8 mm sekunnissa, muotopoikkeama on 7,3 mikrometriä. Jos skannausnopeus nousee 12 millimetriin sekunnissa, muotopoikkeama on 13,0 mikrometriä. Jos käytetään ZEISS ThermoFit -jatketta, poikkeamat ovat 1,7 ja 2,4 mikrometriä samoilla ehdoilla.

Toisin sanoen Kehittämämme järjestelmä on kevyt. Sen taivutuslujuus ja terminen vakaus on ylivoimainen titaanista, alumiinista, teräksestä, jaloteräksestä tai keramiikasta valmistettuihin järjestelmiin verrattuna. Nämä edut ovat tärkeitä varsinkin silloin, kun halutaan suurta kapasiteettia ja/tai tarkkuutta. Lue asiakkaidemme näkemyksiä

 

 

Vihje 1: Timanttikuulat lyhentävät katkosaikoja

Kun rubiini- tai piinitridimittauskärjet joutuvat kosketuksiin keramiikan kaltaisen erittäin kovan materiaalin tai alumiiniseosten kaltaisten erittäin pehmeiden materiaalien kanssa, ne kuluvat, joten ne menettävät pyöreytensä ajan mittaan. Käyttäjän täytyy puhdistaa tai vaihtaa mittauskärjet, jotta ei saada virheellisiä mittaustuloksia. Mittauskärkien vaihtamisen ja kvalifioinnin aikana mittauslaitetta ei voida käyttää tuotannon valvontaan, eli aiheutuu katkos.

Tuottamattoman katkosajan vähentämiseksi monet käyttäjät pyrkivät välttämään mittauskärkien muodonmuutoksia. Jatkuvan skannaamisen sijasta he mittaavat vain yksittäisiä pisteitä. Skannaus kuitenkin tuottaa suuren määrän mittauspisteitä nopeasti. Siksi yksittäisten pisteiden mittaaminen voi aiheuttaa ongelmia hitautensa vuoksi. Jos mittauspisteitä on liian vähän, mittausten epäluotettavuus kasvaa. Jos mitataan useita yksittäisiä pisteitä, mittaamiseen kuluu enemmän aikaa. Timantit voivat ratkaista tämän ongelman.

ZEISS tarjoaa Diamaond!Scan-merkkisiä timanttimittauskärkiä ja erityisellä timanttikärjellä päällystettyjä rubiinikuulia. Merkittävä etu: Näitä kuulia ei tarvitse tarkastaa eikä puhdistaa, koska niiden pintaan ei tartu materiaalia eivätkä ne kulu. Niitä ei myöskään tarvitse vaihtaa, koska niiden alkuperäinen muoto säilyy vuodesta toiseen. Työstettävien kappaleiden skannaaminen ei heikennä tarkkuutta. Kapasiteetti kasvaa.