ZEISS-konserni

Neljä aluetta, jotka muovaavat teknologista kehitystä

Semiconductor Manufacturing Technology

Suuri osa koko maailmassa valmistetuista mikropiireistä valmistetaan ZEISSin optisilla teknologioilla. Puolijohteiden tuotantolaitteiden alan teknologiajohtajana ZEISS mahdollistaa yhä suorituskykyisempien, energiatehokkaampien ja edullisempien mikropiirien tuotannon, ja siten sillä on merkittävä asema mikroelektroniikan aikakaudella.

Research & Quality Technology

ZEISS takaa korkean laadun siellä, missä optimaalinen tarkkuus on ehdottoman tärkeää – apunaan tieteen ja tutkimuksen käyttöön ja materiaalien tarkastamiseen tarkoitetut koordinaattimittauskoneet, metrologiaohjelmistot ja mikroskooppijärjestelmät. ZEISS on mukana varmistamassa, että kaikkein pienimmätkin rakenteet ja prosessit tulevat näkyviksi.

Medical Technology

Oftalmologian, neurokirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, hammaslääketieteen ja onkologian alan tuotteidensa ja ratkaisujensa avulla ZEISS edistää lääketieteen kehitystä ja auttaa lääkäreitä ympäri maailmaa parantamaan potilaidensa elämänlaatua.

Vision Care / Consumer Products

Yhtenä maailman johtavana silmälasien linssien valmistajana ZEISS edustaa maksimaalista visuaalista mukavuutta. ZEISSin elokuva- ja kameralinssit, binokulaarit, Spotting Scope -kaukoputket, planetariot ja lentosimulaattorien tähtäysjärjestelmät tarjoavat käyttäjilleen ensiluokkaista optista laatua ja siten unohtumattomia hetkiä.


ZEISS – kansainvälisesti johtava teknologiayritys optiikan ja optoelektroniikan alalla.

Ratkaisuillaan ZEISS kehittää jatkuvasti optiikan maailmaa ja auttaa muokkaamaan teknologian kehitystä.

ZEISS-konserni

Suomi

ZEISS Group kehittää ja myy puolijohteiden tuotantolaitteita, mittalaitteita, mikroskooppeja, lääkintäteknologiaa, silmälasien linssejä, elokuva- ja kameralinssejä, binokulaareja ja planetariotekniikkaa. Konserni sai alkunsa hienomekaniikan ja optiikan alan työpajasta, jonka yrityksen perustaja Carl Zeiss perusti itäsaksalaiseen Jenan kaupunkiin 1846. Nykyisin Carl Zeissin pääkonttori sijaitsee Oberkochenissa Lounais-Saksassa.