Innovaatio ja teknologia

Optiset teknologiat mahdollistavat useita innovaatioita lukuisilla eri teollisuudenaloilla.

Innovointi muokkaa tulevaisuutta

ZEISSilla innovointi on elämäntapa. Sen voitaisiin sanoa jopa sisältyvän yriyksen geeneihin.

ZEISSilla innovoinnissa otetaan aina huomioon koko yhteiskunta. Kaikkien innovaatioiden tavoitteena on varmistaa, että tulevien asiakkaiden tuotteita, palveluita, ratkaisuja ja yritysmalleja koskeviin tarpeisiin vastataan. Innovaatioiden on myös tarjottava lisäarvoa ja -etuja. Tavoitteena ei ole enää pelkästään uusien tuotteiden kehittäminen vaan myös uudenlaisen hallinnan ja uusien liiketoimintamallien mahdollistaminen.

Optiset teknologiat ovat keskeisiä tulevaisuuden tekniikoita. Niiden teknisillä ja tieteellisillä sovelluksilla on tulevina vuosina jatkuvasti tärkeämpi merkitys päivittäiselle elämällemme.

Dr. Karl Lamprecht, President and CEO of ZEISS

Optiset teknologiat ovat ensisijaisen tärkeitä monilla eri aloilla, joita ovat esimerkiksi biotieteet, lääketiede, tietotekniikka ja televiestintä, autoteollisuus, kuluttajatuotteet jne. ZEISSin tutkimus- ja kehitystyöryhmät tekevät lujasti töitä laajentaakseen jatkuvasti teknologista johtoasemaamme.

Kolme onnistumiseen vaikuttavaa keskeistä tekijää ZEISSilla

Erittäin pätevät työntekijät
Erittäin pätevät työntekijät

Vain erittäin erittäin pätevä ja motivoitunut henkilöstö pystyy kehittämään ja valmistamaan innovatiivisia tuotteita. ZEISS pitää sen vuoksi hyvin tärkeänä työntekijöitten huolellista valintaa, tarjoaa kohdennettuja koulutusohjelmia ja mahdollistaa mielenkiintoisen työympäristön. Tähän kuuluu myös erityisesti kollegoiden välinen positiivinen, toisiaan kunnioittava kanssakäynti, jonka ansiosta kaikki pystyvät hoitamaan jokapäiväiset työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Netzwerke und Partnerschaften
Verkostot ja kumppanuudet

Innovaatioiden monitahoisuus tulee lisääntymään tulevaisuudessa entisestään. Tarvittava osaaminen edellyttää vahvoja verkostoja. ZEISS työskentelee sen vuoksi tiiviisti teollisuuden ja tieteen alan yhteistyökumppaneidensa kanssa tutkimuksen ja kehityksen alalla ja toimitusketjussa.

Mut und nachhaltige Investition
Rohkeus ja kestävät investoinnit

Jatkuvat, keskimääräistä korkeammat investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ja infrastruktuuriin mahdollistavat ZEISSille markkinoiden dynamiikan hyödyntämisen. Viime vuosina ZEISS on investoinut laajalti toimipaikkojensa laajentamiseen ja jatkaa sitä edelleenkin. ZEISS esimerkiksi laajentaa toimipaikkaansa Jenassa, jonne yritys alunperin perustettiin. Sinne tulee uusi, integroitu huipputeknologian kompleksi, joka tulee toimimaan johtavana innovaatiotoimipaikkana

ZEISS suunnittelee myös uuden jaetun innovaatiokeskuksen rakentamista Karlsruhen teknillisen yliopiston (KIT) pohjoiselle kampukselle.

Uusi liiketoiminta

ZEISSin tulevaisuuden muotoilu

ZEISS on käynnistänyt erityisiä, osastot ylittäviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on nopeuttaa entisestään yrityksen digitalisaatiota ja luoda uutta liiketoimintaa.

ZEISS Digital Partners

ZEISS Digital Partners, ZEISS-konsernin äskettäin muodostettu osasto. Osastolla on selkeä tavoite: ZEISSin @speed ja @scale -digitalisaation mahdollistaminen ja nopeuttaminen. Osasto kehittelee digitaalisia ratkaisuja yhdessä ZEISSin liiketoimintaryhmien kanssa ja nopeuttaa innovointia, joka hyödyttää tulavaisuudessa asiakkaitamme ja yritystämme.

ZEISS Ventures

ZEISS käynnistää erityisiä Ventures-hankkeita, jotka mahdollistavat yrittäjille markkinoita muokkaavien innovaatioiden luomisen, kehittämisen ja kaupallistamisen maailmanmarkkinoita varten.