Megatrendit

– Tulevaisuuden muotoilu

Megatrendit muotoilevat asiakkaittemme maailmoja: digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenne, terveydenhoito ja ilmastonmuutos. Nämä ovat valtavia haasteita ja ZEISS uskoo, että sillä on valvollisuus kehittää paras mahdollinen teknolologia, joka vie meidät tulevaisuuteen. Voimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tulevaisuuden pyrkimykset jo tänään.

Uudet teknologiat, digitalisaatio ja verkostoituminen

Uudet teknologiat, digitalisaatio ja verkostoituminen

Maailma, jossa autot ajavat itsestään, robottikirurgit pelastavat henkiä ja jossa tehtaat ovat itseorganisoituvia, on arkipäivää. Maailma, jossa laitteistojen ja ohjelmistojen kehitys ja reaaliaikainen tiedonsiirto mahdollistavat täysin uudenlaisen lähestymistavan tulevaisuutta varten.

ZEISS vauhdittaa tätä kehitystä: puolijohteiden valmistusteknologiamme on integroitujen sirujen kulmakivi. Sirut mahdollistavat kohteiden ja järjestelmien välisen viestinnän. Tiedämme, että tuote- ja ohjelmistoratkaisut (esimerkiksi verkotetut mittauskoneet, mikroskoopit ja diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet) parantavat asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme elämää ja tekevät digitaalisaatiosta koettavan.

Optiikan ja fotoniikan asiantuntijana ZEISSilla on tärkeä rooli uusien ratkaisujen kehittämisessä.

Korrelatiivisen mikroskopian avulla ZEISS on onnistunut muodostamaan yhteyden elektroni- ja valomikroskopian välille. Täysin yhdenmukainen kuvien sarja mikro- ja nanotasoilla toimittaa tutkijoille ja tiedemiehille täysin uudenlaisen työkalun, jonka avulla he pystyvät paremmin tutkimaan biologisia prosesseja ja sairauksia.

Väestönkehitys ja terveydenhuolto

Teollisuusmaiden ihmiset elävät pitempään ja nousevan talouden maiden ja kehitysmaiden väestö lisääntyy – terveydenhuoltoon kohdistuu siksi huomattava paine.

Yhteiskunnan megatrendeihin kuuluvat sen vuoksi terveydenhuoltoon kohdistuvien kustannusten lisääntyminen ympäri maailmaa, kaupungistuminen ja turvallisuustarpeiden kasvaminen. ZEISS seuraa parhaillaan kaikkia näitä aiheita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, jotta yritys pystyisi tarjoamaan sopivia ratkaisuja tulevaisuudessa.

Teknologinen kehitys mahdollistaa jatkuvasti täsmällisempiä diagnooseja ja aikaisempaakin tehokkaampia hoitoja. Ensiluokkaiseen hoitoon pääsyn mahdollistaminen mahdollisimman monille on kuitenkin edelleenkin yksi suurimpia kohtaamiamme haasteita. ZEISS on päättänyt vastata kumpaankin haasteeseen: korkean lääkinnällisen teknologian tuotteemme ovat useita kertoja mullistaneet diagnosointi- ja hoitomahdollisuuksia.

Väestönkehitys ja terveydenhuolto
Globalisaatio

Globalisaatio

Digitalisaatio ja verkostoituminen nopeuttavat globalisaatiota merkittävästi. Merkittäviä uusia yrityksiä perustetaan ja kokonaisia teollisuudenaloja käännetään päälaelleen. Kilpailukyvyn voivat säilyttää vain yritykset, joilla on vahva rakenne ja jotka pystyvät mukautumaan.

ZEISSilla on toimipaikkoja yli 40 eri maassa ja sillä on 50 myynti- ja palvelupistettä, yli 30 tuotantolaitosta ja noin 25 tutkimus- ja kehityskeskusta.

Kestävä kehitys

Ilman kestävää kehitystä seuraavien sukupolvien tulevaisuus on uhattuna. Tehokkaita toimenpiteitä ovat luonnonvarojen tehokas käyttö, siirtyminen uudistuvien energialähteiden ja uusien, taloudellisten prosessien ja järjestelmien käyttöön.

Osaamisensa avulla ZEISS kehittää älykkäitä mittausjärjestelmiä, joita käytetään laaduntarkastuksissa energia-, auto- ja ilmailuteollisuudessa. Huipputason koordinaattimittauskoneita käytetään voimansiirron sopivuuden tarkastamiseen autoissa, jotta voidaan varmistaa alhainen kuluminen, pieni polttoaineen kulutus ja alhaisemmat hiilidioksidipäästöt.

Businessman holding renewable energy sketch