Yhtäkkiä näet enemmän – myös yöllä ja hämärässä

Parempaa näkemistä hämäräsokeuteen ja heikkoon pimeänäköön innovatiivisilla linsseillä

Pimeässä on vaikea erottaa kohteita – joten silmien täytyy tehdä ylitöitä. Monien mielestä tarkka näkeminen yöllä ja hämärässä väsyttää, osa sanoo jopa kärsivänsä hämäräsokeudesta. Linssit, joissa käytetään ZEISS i.Scription -teknologiaa, voivat auttaa näkemään paremmin hämärässä, jolloin näkeminen on tarkempaa ja selkeämpää yöllä ja hämärässä, häikäisy vähenee, värit näkyvät kirkkaammin ja kontrastinäkö paranee – myös yöllä ajaessa.

Illalla silmät ovat yleensä aika väsyneet päivän koettelemuksista. Jos sen lisäksi tuntuu siltä, että hämäräsokeus pitää vain hyväksyä, seurauksena on pian rasittuneet silmät – eikä pelkästään auton ratissa. Esimerkiksi katuvalojen valokeilat, näyteikkunoiden heijastukset ja muutoin heikko näkökyky aiheuttavat usein ongelmia näkemiseen. Moni tuntee itsensä rajoittuneeksi tai turvattomaksi, jolloin ulkona liikkuminen yöllä ja talvella ei tunnu mukavalta. Silloin puhutaan yleensä hämäräsokeudesta ja yösokeudesta. Se tarkoittaa sitä, että silmät eivät toimi pimeässä parhaalla mahdollisella tavalla ja näkeminen poikkeaa päivällä näkemisestä. Päivällä huomaamattomat näköongelmat voivat sen vuoksi pian rajoittaa elämää hämärässä ja pimeässä.

Linssit hämäräsokeutta vastaan?

Miten ongelman voi ratkaista? Eräs ratkaisu on linssit, joissa käytetään i.Scription®-teknologiaa. Niiden linssisuunnittelussa otetaan huomioon siihen saakka havaitsemattomat näköongelmat, ja lopputuloksena on selkeämpi, kontrastisempi ja kirkkaampi näkökyky – etenkin yöllä ja hämärässä. Niiden avulla monet silmälasien käyttäjät näkevät paremmin, ja ensimmäiset silmälasinsa hankkivat tottuvat nopeammin silmälaseihin miellyttävämmän näköaistimuksen ansiosta.

Selkeämpi hämäränäkö.
Ilman i.Scription-teknologiaa i.Scription-teknologian kanssa
Kirkkaampi näkökyky.
Ilman i.Scription-teknologiaa i.Scription-teknologian kanssa
Parempi kontrastinäkö.
Ilman i.Scription-teknologiaa i.Scription-teknologian kanssa

Vaikka puhummekin hämäräsokeudesta, kun tarkoitamme huonoa näkökykyä pimeässä tai väsynyttä, epämukavaa oloa, termi tarkoittaa kuitenkin jotain muuta. Kyseessä on sairaus tai sairauden aiheuttama seuraus. Siitä kärsivät näkevät hyvin vähän tai ei lainkaan pimeässä ja hämärässä.

ZEISSin i.Scription® -teknologia – silmien "sormenjäljet"

Tavalliset näkötestit optikolla ja silmälääkärillä perustuvat siihen, mitä laseja käyttävät pystyvät todellisuudessa näkemään. ZEISSin i.Scription-teknologiassa silmät analysoidaan subjektiivisella refraktiolla käyttämällä erityistä tietokoneohjattua mittalaitetta, ZEISS i.Profilerplus. Perusmenetelmistä poiketen linssi mittaa silmät myös silloin, kun pupillit ovat laajentuneet "yöpupilleiksi", ja aaltorintamateknologian avulla saa aikaan kattavan yksilöllisen näköprofiilin. Se saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta on kuitenkin melko yksinkertaista: aaltorintamateknologiassa valoaallot (aaltorintama) lähetetään silmään ja aaltojen heijastukset mitataan pienillä antureilla. Sen avulla määritetään silmän yksilölliset ominaisuudet. Silmäanalyysin virstanpylväs. Päivällä pupillit ovat pienemmät, koska silmiin tulee enemmän valoa. Yöllä pupillit laajenevat. Perinteisillä mittalaitteilla silmiä analysoidaan vain päivällä. Ongelmana on se, että linssisuunnittelussa ei voida ottaa huomioon iiriksen muutoksia yöllä – kun pupilli on laajentunut, syväterävyys on pienempi ja äärialueiden näköongelmat vaikuttavat näkemiseen niiden ongelmien lisäksi, jotka voidaan mitata, kun pupillit ovat pienet. Tavallisilla linsseillä ei siis välttämättä näe hyvin, kun pupillit ovat laajentuneet.

Tämän vahvistaa Saksan Pforzheimin Schütz-optikkoliikkeessä työskentelevä optikko Jürgen Jainta, joka arvostaa ZEISSin keksintöä kovasti. Hän on vakuuttunut siitä, että vain ZEISSin i.Profilerplus -laitteen avulla optikko voi tutkia, onko tutkittavan näkö päivällä – kun pupillit ovat pienet – sama kuin yöllä, jolloin pupillit ovat laajentuneet.

Parempi terävyys, kontrasti ja selkeys

ZEISSin i.Profiler®plus pystyy mittaamaan yli 1 500 mittauspistettä silmää kohti vain 60 sekunnissa.
ZEISSin i.Profiler®plus pystyy mittaamaan yli 1 500 mittauspistettä silmää kohti vain 60 sekunnissa.

Tavanomaisten testien, jotka yleensä mittaavat näkökykyä päivällä, kun kontrastit ovat suuret, lisäksi tehty analyysi ZEISSin i.Profilerplus-teknologialla ottaa huomioon valon, kontrastin, heijastusten ja värien muutokset. Sen avulla näön tarkkuutta voidaan mitata eri valaistus- ja kontrastioloissa. Se vastaa yksityiskohtaisuudeltaan sormenjälkeä, mutta käytännössä järjestelmän salaisuudet avautuvat yhdellä silmäyksellä: ZEISSin i.Profiler®plus käyttää infrapunaisen valon aaltorintamateknologiaa ja heijastaa valopisteen verkkokalvolle, minkä avulla tutkittavan silmien ominaisuudet analysoidaan. Valo taittuu eri tavalla jokaisella tutkittavalla, minkä avulla luodaan tarkka kuva silmästä ja sen ominaisuuksista. Sen ansiosta löydetään tarkasti niin tyypilliset näköongelmat (esim. liki- ja kaukotaittoisuus) kuin monimutkaisemmatkin poikkeamat, jotka vaikuttavat näkemiseen yöllä ja hämärässä. Monia näistä näköongelmista ei voi havaita perinteisillä mittausmenetelmillä – esim. sfääriset poikkeamat, joissa valonsäteet taittuvat voimakkaammin linssin reunoilla kuin sen keskellä, minkä seurauksena on kontrastin väheneminen. Toinen esimerkki monimutkaisemmasta poikkeamasta on asymmetriavirhe, jossa valonsäteet taittuvat niin, että valo näyttää häntivän. Jos ongelmia ei hoideta, ne voivat aiheuttaa näköongelmia hämärässä ja yöllä.

Näkötesti, jossa yhdistetään perinteiset subjektiiviset ja objektiiviset taittomittaukset sekä ZEISSin i.Profilerplus, ottaa huomioon kaikki näkemiseen liittyvät seikat. Ensimmäiset tämänkaltaiset järjestelmät pystyivät tutkimaan vain joitain silmän osioita, mutta ZEISSin i.Profiler®plus pystyy mittaamaan yli 1 500 mittauspistettä silmää kohti vain 60 sekunnissa.

Optikko Jainta sanoo: "Mittauksien perusteella pystymme päättelemään, miten hämäränäköä voi parantaa. Voimme havaita esimerkiksi, että silmälaseja käyttävällä likitaittoisella tutkittavalla on 1,5 diopterin miinusvoimakkuus päivällä mitattuna, mutta kun pupillit ovat yöllä laajentuneet, tarve olisikin 2,0 diopterin miinusvoimakkuudelle, jotta kontrasti ja näkökyky yöllä olisivat paremmat."

Tuloksena on eräänlainen silmien optinen kartta, joka sisältää paljon tietoa, jolla voi parantaa eritoten yönäköä. Korjaamattomista näköongelmista on haittaa, erityisesti kun näköolosuhteet ovat heikot. Mutta toisaalta jos aiemmin havaitsemattomat näköongelmat huomataan ja korjataan silmälaseilla, lievästä hämäräsokeudesta ja näköongelmista yöllä kärsivä voi saada paremman näkökyvyn.

Yksilölliset tarkkuuslinssit

Kun tarkka kattava näkötutkimus ZEISSin i.Profilerplus-teknologialla on tehty, tulokset siirretään osaksi linssisuunnittelua innovatiivisella ZEISSin i.Scription-teknologialla. Patentoidun linssinsuunnittelutekniikan* sekä taittokerrointietojen lisäksi kerättyjen tietojen ansiosta i.Scription® -teknologialla linssit voidaan valmistaa entistä paremmin käyttäjän silmiin sopiviksi. Voimakkuudet voidaan määrittää diopterin sadasosan (0,01) tarkkuudella. Perinteisissä linsseissä askeleena on neljännesdiopteri (0,25), joten mittaus on 25 kertaa tarkempi. Teknologian avulla voidaan valmistaa näön mahdollisimman hyvin korjaavia tarkkuuslinssejä. Niiden avulla näkömukavuus paranee, eikä pelkästään lievästä hämäräsokeudesta kärsivillä, ja turvallisuudentunne paranee heikossa valaistusolosuhteissa. Pitkälle räätälöitävien ominaisuuksien ansiosta näkeminen päivällä on tarkempaa ja rennompaa, ja tilan hahmottaminen, kontrastin sekä värien aistiminen parempaa. Toisin sanoen linssit sopivat kaikille silmälasien käyttäjille, jotka tuntevat kärsivänsä hämäräsokeudesta tai lievästä hämäräsokeudesta tai tahtovat tuntea olonsa rennoksi yöllä, hämärässä sekä myös päivällä.

Moniteholinssien ja muiden näön apuvälineiden hyödyt

ZEISSin i.Scription -teknologia on saatavilla myös moniteholinsseihin. Molemmat versiot hyötyvät kattavasta i.Profiler®plus-näkötutkimuksesta ja linssinvalmistuntiedon siirtämisestä i.Scription-teknologialla. ZEISSin i.Scription-teknologiaa käyttävissä moniteholinsseissä on esimerkiksi paljon vähemmän epätarkkoja alueita ja huomattavasti enemmän näköalueita lähi-, keski- ja kaukoetäisyyksillä. Sen ansiosta häiritsevät ominaisuudet, kuten keinuva tunne silmiä liikuttaessa tai epätarkka näkö, ovat menneisyyttä – minkä ansiosta silmälaseihin on helppo tottua!

Optikko Heinrich Raub kertoo kokemuksistaan ZEISSin i.Scription -teknologiasta: "Erityisesti moniteholinssien suorituskyky paranee merkittävästi i.Scription®-teknologian ansiosta. Tarkempi voimakkuuksien määrittäminen tuo mukanaan näkömukavuutta luettaessa lähietäisyydellä ja laajemmat näköalueet kaukonäön alueella."

i.Scription – partaveitsen terävää näkemistä myös ajaessa

ZEISSin i.Scription-teknologia on saatavilla myös ZEISS DriveSafe -ajolinsseissä. Linssit kehitettiin erityisesti ajamista varten – niin päivällä kuin yöllä – ja ne parantavat sekä tarkkuutta että kontrastia sekä näkemistä huonoissa keliolosuhteissa sekä vähentävät vääristymiä linssin laidoilla – erityisesti moniteholinsseillä. Lopputuloksena näet paremmin ja voit arvioida etäisyyksiä paremmin väsyttävissä ajo-olosuhteissa esimerkiksi yöllä, sateessa, sumussa ja lumisissa olosuhteissa.

Haluatko tietää lisää tarjoamastamme ainutlaatuisesta näkökokemuksesta? Tarvitsetpa sitten yksiteho- tai moniteholinssit, joissa käytetään ZEISSin i.Scription®-teknologiaa, ota yhteys optikkoosi – hän auttaa mielellään.

i.Profiler® plus; -testit sopivat myös piilolinssien käyttäjille

Myös piilolinssien käyttävät voivat hyötyä i.Profiler®plus-testistä. Järjestelmä määrittelee sarveiskalvon geometrian niin tarkkaan, että optikkosi voi suositella sopivia piilolinssejä ja säätää ne tarkemmin kuin koskaan ennen.

Näköprofiilini Määritä omat näkemiseen liittyvät tapasi ja tottumuksesi, niin saat sinulle parhaan yksilöllisen linssiratkaisun.
Löydä ZEISS-optikko lähelläsi

Liittyvät artikkelit

Parhaat silmälasit autolla ajamiseen – saavuta määränpääsi turvallisesti Personoidut linssit paitsi parantavat näköäsi myös lisäävät turvallisuutta tien päällä. Tämä sinun tulee tietää ennen kuin ostat autoilulasit.

Ajaminen ja liikkuvuus 27.1.2020

Tags:

Mikä on paras tapa kehittää digitaaliseen elämäntapaamme räätälöidyt silmälasilinssit? PAREMPAA NÄKEMISTÄ haastatteli ZEISS Vision Caren Timo Kratzeria saadakseen tietää lisää Digital-linssien kehittämisestä

Ajaminen ja liikkuvuus 16.10.2017

Tags:

Developing Spectacle Lenses for Driving A look behind the scenes: how ZEISS developed DriveSafe

Ajaminen ja liikkuvuus 16.10.2017

Tags:

Why a second pair of spectacles is worth it There are many situations that make a second pair of spectacles the most important accessory you can have.

Ajaminen ja liikkuvuus 16.10.2017

Tags:

Liittyvät tuotteet