Liian vahvat, liian heikot tai huonosti sovitetut: mitä väärät silmälasilinssit voivat tehdä silmillesi?

Monet valituksenaiheet johtuvat silmien väsymisestä

Tunne on tuttu monille silmälasien käyttäjille: ennemmin tai myöhemmin silmälasisi käyvät liian heikoiksi ja silmäsi joutuvat tekemään enemmän työtä kuin tavallisesti. Väärin sovitetut silmälasit voivat myös pakottaa silmäsi tekemään ylitöitä. Tulokset eivät ole miellyttäviä. Mutta aiheuttavatko liian vahvat, liian heikot tai muulla tavalla "vääränlaiset" silmälasilinssit todella silmillemme pitkäaikaisia vaurioita? Vahingoittavatko riittämättömästi korjatut näköongelmat silmiäsi? Ja mitä tapahtuu, jos silmäsi pakotetaan ponnistelemaan ylimääräistä, kuten lukiessasi huonossa valossa? PAREMPAA NÄKEMISTÄ: yleiskatsaus.

Oletko koskaan miettinyt, voivatko vääränlaiset silmälasilinssit vahingoittaa silmiäsi? Tähän ei ole helppo vastata. Silmälasit, jotka eivät tarjoa optimaalista näönkorjausta, vaikuttavat varmasti haitallisesti näkemiseen ja elämänlaatuun, mutta tämä johtaa vain harvoissa tapauksissa pitkäaikaisiin, peruuttamattomiin vahinkoihin. Riittämättömästi korjattu likinäköisyys tekee silmälasien käyttäjästä vieläkin likinäköisemmän, mutta samaa ei ole todettu kaukonäköisyyden yhteydessä. Silmän on kuitenkin tehtävä enemmän töitä, joskus hyvin vaikeaa työtä, selkeän näön aikaansaamiseksi. Syy: alikorjaus tai ylikorjaus tarkoittaa, että linssi ei tarjoa optimaalista tukea. Ikään liittyvästä näön huonontumisesta eli ikänäöstä kärsivät voivat tuntea epäasianmukaisesti sovitettujen silmälasilinssien vuoksi olonsa huonoksi esimerkiksi kiivetessään portaita, koska heidän näkökenttänsä sumenee.

Ihmisen näköjärjestelmä on äärimmäisen joustava: se oppii tarkentamaan oikein eri etäisyyksille ja mukauttaa näön tiettyyn tilanteeseen niin hyvin kuin mahdollista – näön poikkeamista riippuen.

Usein näkee ihmisten siristelevän, kun he eivät näe enää lukea tekstiä matkapuhelimestaan, tai he omaksuvat epämiellyttävän kehon asennon kompensoidakseen näkemisen ongelmaa, jota ei ole korjattu oikein. Kaiken tämän voi välttää yksilöllisesti sovitetuilla silmälaseilla.

Kuinka väärin sovitetut silmälasit vaikuttavat käyttäjään?

Useimmat silmälasien käyttäjien valitusten aiheet osoittautuvat harmittomiksi, eivätkä ne ole pysyviä. Ongelma katoaa siis heti, kun henkilö näkee taas optimaalisesti. Väärin sovitettujen silmälasilinssien tyypillinen oire on kyvyttömyys nähdä silmälaseilla selkeästi. Tämä aiheuttaa silmien väsymistä, sillä näköjärjestelmän on tehtävä merkittävästi enemmän töitä selkeän kuvan tuottamiseksi. Ylikorjaus tarkoittaa, että silmälasit ovat käyttäjälle liian vahvat, ja alikorjaus sitä, että lasit ovat liian heikot. Tämä saa monien silmälasien käyttäjien silmät väsymään sekä aiheuttaa päänsärkyä, niskakipua ja pahoinvointia. Halvoilla, käyttövalmiilla silmälasilinsseillä, joita ei ole sovitettu käyttäjälle, on usein tämä vaikutus. Sanomattakin on selvää, että on täysin järkevää turvautua kaupasta valmiina ostettaviin silmälaseihin poikkeusolosuhteissa tai hätätilanteessa. Ne voivat kuitenkin rasittaa silmiä ja aiheuttaa sivuvaikutuksia, koska niitä ei ole mukautettu käyttäjän silmien mukaan. Tässä tapauksessa suosittelemme käymään optikolla tai silmälääkärillä näöntutkimuksessa, jotta voidaan määrittää, onko sinulla näköhäiriö vai tarjoavatko nykyiset lasisi edelleen optimaalisen korjauksen.

Voivatko vääränlaiset monitehosilmälasit vahingoittaa silmiä?

Ikään liittyvän näön huonontumisen puhkeaminen (niin kutsuttu ikänäkö, alkaa tavallisesti n. 35–45-vuotiaana) edellyttää vaihtoa yksiteholinsseistä tai piilolinsseistä multifokaalisiin linsseihin eli moniteholinsseihin. Tämä muutos on vaikea monille kahdesta syystä. Ensinnäkin ihmiset uskovat, että moniteholinssejä käyttävät vanhemmat ihmiset, ja toiseksi vahvuuksien muutos pakottaa silmälasien käyttäjän "oppimaan uudelleen" näkemään. Moniteholinssit edellyttävät silmältä pystysuoria liikkeitä, sillä linssissä olevat näköalueet lähi-, väli- ja kaukonäölle on järjestetty toinen toistensa päälle. Ilman silmälaseja tai käyttäessämme yksiteholinssejä liikutamme silmiämme ja päätämme etupäässä vaakasuoraan.

Siirtyessämme ikänäön vuoksi moniteholinsseihin kannattaa noudattaa kahta perusneuvoa: mitä aikaisemmin aloitat, sitä helpompaa sopeutuminen on. Tämä johtuu siitä, että on vähemmän rasittavaa aloittaa "kevyistä" moniteholinsseistä ja että näköjärjestelmä oppii paremmin näkemään uusilla linsseillä. Lisäksi ikänäön korjaukseen tarkoitetut silmälasit tulisi personoida aina kyseiselle käyttäjälle – kaupasta valmiina ostettavien lasien näköalueet eivät tarjoa optimaalista näköä.

Silmälasit ja moniteholinssit, joita ei ole sovitettu asianmukaisesti, voivat aiheuttaa liiallista silmien väsymistä, ja sen lisäksi, että siitä seuraavat oireet ovat häiritseviä, ne voivat myös vaikuttaa käyttäjän terveyteen. Epäselvän näön lisäksi oireisiin lukeutuu huimaus, päänsärky, väsymys tai pahoinvointi esimerkiksi portaita kiivetessä sumenevan näkökentän vuoksi. Mutta moniteholinssien käyttäjän näköprofiilin sovitetut eri näköalueet – lähi-, väli- ja kaukonäölle – parantavat spontaania käyttäjätoleranssia ja määrittävät myös erittäin paljon sitä, miten hyvin käyttäjä näkee uusilla moniteholaseillaan. Muista, että moniteholinssit saavuttavat täyden potentiaalinsa ainoastaan, kun silmälasikehykset ja linssit on mukautettu tarkasti käyttäjän kasvoihin, silmiin ja elämäntyyliin. Linssin eri näköalueet vaativat tarkkaa linssin keskiöintiä. Käy optikolla ja lasketuta näköprofiilisi uudelleen, jos epäilet käyttäväsi "vääriä" silmälasilinssejä, eli jos lähialue on liian heikko lukemiseen tai jos sinun on vaikea nähdä selkeästi suorittaessasi vaativia tehtäviä, kuten ajaessasi autoa.

Lapset tarvitsevat hyvät silmälasit

Lasten silmät ovat vielä kehittymässä, ja ne käyvät läpi lukuisia muutoksia: elämän ensimmäisen vuoden noin 50 prosentin näöntarkkuus kasvaa yleensä 100 prosenttiin kolmeen ikävuoteen mennessä. Avaruudellinen näkö on täysin kehittynyt yhdeksänvuotiaana, mutta näkökenttä jatkaa kehittymistään 12-vuotiaaksi asti. Silloinkaan kehitysprosessi ei ole täysin valmis, sillä ihmisen silmät jatkavat kasvuaan aikuisuuteen saakka. Näin ollen on tärkeää tarkistuttaa lapsesi näkö säännöllisesti. Silmälääkärin, optometristin tai erikoistuneen optikon tulisi tarkistaa säännöllisesti, ovatko linssien vahvuudet edelleen oikeat, sillä ne voivat muuttua nopeasti varsinkin lapsilla. Lasten silmien suojaaminen haitalliselta UV-säteilyltä on välttämätöntä, ja lasten silmälasien on täytettävä myös tiettyjä muita vaatimuksia, kuten oltava erityisen kestäviä.

Silmälasit, joita ei ole sovitettu käyttäjälle optimaalisesti, voivat vaikuttaa sekä lasten että aikuisten likinäköisiin tai kaukonäköisiin silmiin. Vaikka epäasianmukaisesti sovitetut lasit eivät vahingoita lapsen silmiä, ne voivat estää tämän näköä kehittymästä täysin. Onneksi täydellisesti sovitetut lasten silmälasit voivat vaikuttaa päinvastaisesti: ne auttavat vaalimaan optimaalista näköä. Lapsilla, jotka kärsivät Aasiassa erityisen yleisestä likinäköisyyden muodosta, pahenevasta likinäköisyydestä, erikoislinssit voivat auttaa muuttamaan taittovirheen kehittymistä. Silmälasit voivat myös auttaa tiettyjen karsastuksen tyyppien aiheuttamien näköongelmien ehkäisemisessä. Tästä syystä vauvojen ja pikkulasten silmät olisi tarkastettava säännöllisesti silmälääkärillä, jotta he voivat saada välttämätöntä hoitoa niin aikaisin kuin mahdollista. Lisätietoa karsastuksen eri tyypeistä ja niiden hoitovaihtoehdoista on saatavilla täältä.

Lapset tarvitsevat hyvät silmälasit
ZEISSin näköseulonnan verkkotesti Tarkista täällä verkossa, onko aika käydä näkötestissä jälleen uudestaan.

Vahingoittaako lukeminen hämärässä tai kynttilänvalossa silmiä?

Ihmiset sanovat usein, että lukeminen hämärässä, kuten kynttilänvalossa, vahingoittaa silmiä. Väitteelle ei ole tieteellistä perustetta, kuten ei muillekaan kaupunkitarinoille, joista toinen tunnettu on "jos katsot kieroon, silmäsi jäävät niin". Kuitenkin hämärässä tai väärillä silmälasilinsseillä lukiessa silmien on tehtävä enemmän töitä hyvän näön saavuttamiseksi. Silmälihasten ennenaikaisen väsymisen ja näön väliaikaisen rajoittumisen lisäksi ei ole havaittu haittavaikutuksia.

Suurin riski silmiemme terveydelle aiheutuu auringonvalosta. Auringonvalon sisältämään UV-säteilyyn liittyy sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia riskejä, jos silmiä ei suojata riittävästi. Täydellisen suojan takaamiseksi aurinkolasilinssit parannetulla UV-suodattimella tai kirkkaat linssit laadukkaalla UV-suojalla ovat ehdottomat. Lisätietoa aiheesta on saatavilla täältä.   

Vahingoittaako lukeminen hämärässä tai kynttilänvalossa silmiä?

Yhteenveto: ei ole todisteita siitä, että väärin tai huonosti sovitetut silmälasilinssit vahingoittaisivat pysyvästi silmiä. Lisäksi, sikäli kun tiedetään, hämärässä tai kirkkaasti valaistulta näytöltä lukeminen on enemminkin epämiellyttävää kuin vaurioita aiheuttavaa. Koska lasten silmien kehitys on kesken, kaikki näön ongelmat tulisi korjata mahdollisimman hyvin. Ja kaikkien tulisi suojata silmänsä haitalliselta UV-säteilyltä.

Mitä tulee "huonoon näköön", silmämme kestävät kaikenlaista. Siitä huolimatta hyvin sovitetut silmälasit eivät ainoastaan ehkäise korjaamattomien näköhäiriöiden sivuvaikutuksia vaan lisäävät myös käyttäjämukavuutta ja parantavat elämänlaatua.

Näköprofiilini Määritä omat näkemiseen liittyvät tapasi ja tottumuksesi, niin saat sinulle parhaan yksilöllisen linssiratkaisun.
Löydä ZEISS-optikko lähelläsi

Liittyvät artikkelit

Miten desinfioin silmälasini ja miten estän linssejä huurtumasta käyttäessäni kasvosuojainta?
Kaikki aurinkolasit eivät ole samanlaisia Parempaa näkemistä kertoo, mitä sinun tarvitsee tietää muun muassa UV-suojasta, sävytteistä, peilipinnoitteista ja polarisoiduista linsseistä, jotta löydät juuri omiin yksiköllisiin tarpeisiisi sopivat aurinkolasit.

Urheilu ja vapaa-aika 25.6.2019

Tags:

Miksi lasten silmälasit tarvitsevat parhaan UV-suojan Mitä kaikkien vanhempien pitäisi tietää lapsen silmien suojaamisesta haitalliselta ultraviolettisäteilyltä (UV-säteilyltä).

Terveys ja ennaltaehkäisy 12.3.2019

Tags:

Mitkä aurinkolasit ovat parhaat lempiharrastukseesi? Jokaiseen tilanteeseen on olemassa täydelliset aurinkolasit

Terveys ja ennaltaehkäisy 27.7.2018

Tags:

Liittyvät tuotteet