Näköongelmien havaitseminen

Likitaittoisuus, kaukotaittoisuus, hajataittoisuus jne: Mitä näköongelmia on olemassa, ja miten niitä voi korjata?

Likitaittoisuus, kaukotaittoisuus, ikänäkö ja hajataittoisuus – näköongelmia on erilaisia. Näköongelmat huomataan usein vähitellen, mutta toisinaan muutos on yhtäkkinen: näkökyky ei ole entisensä ja heikkeneminen alkaa häiritä yhä enemmän. Likitaittoisten on vaikea nähdä kaukana olevia kohteita, ja kaukotaittoisten on vaikea nähdä lähellä olevia kohteita. Digitaalinen näkeminen ja älypuhelimen, kannettavan tietokoneen jne. katsominen vaikuttavat näköön ja ovat muuttaneet näkötapaamme. Sen vuoksi yhä useammat valittavat digitaalisten laitteiden aiheuttamasta silmien väsymisestä tai näkövaikeuksista ajaessa. PAREMPAA NÄKEMISTÄ selittää: Mitä näköongelmia on olemassa, mikä aiheuttaa ne – ja miten voi saada mahdollisimman hyvän näkökyvyn?

Elämässä voi kohdata monenlaisia näkemisen haasteita. Useimmat niistä ovat pitkälti harmittomia ja voidaan korjata silmälaseilla, kuten likitaittoisuus, kaukotaittoisuus, ikänäkö ja hajataittoisuus. Tämä artikkeli keskittyy näihin "normaaleihin" näköongelmiin. On kuitenkin erityistapauksia, joissa auttaa vain leikkaus. Napsauta tästä, niin saat tietää kaiken tarvittavan yleisimmistä silmäsairauksista.

Terveen silmän toiminta

Jotta voisimme paremmin ymmärtää liki- ja kaukotaittoisuutta, pitää ensin selittää, miten ihminen näkee: jotta näkisimme tarkasti, kohteen pitää heijastua verkkokalvolle – ei sen eteen eikä taakse. Prosessiin vaikuttaa moni tekijä, kuten silmämunan pituus sekä mykiön ja sarveiskalvon kaarevuus. Ellei näiden yhteistoiminta suju oikein, seurauksena on liki- tai kaukotaittoisuus.

Likitaittoisuus (myopia)

Miten likitaittoisuus ilmenee?
Likitaittoiset näkevät kaukana olevat kohteet sumeina ja lähellä olevat kohteet kirkkaasti.

Mitkä syyt aiheuttavat likitaittoisuutta?
Syitä on monia. Yleisin syy on liian pitkä silmämuna (akselimyopia). Silmään tuleva valo ei kohdistu verkkokalvolle vaan sen eteen. Seuraus? Näkeminen on sumeaa. Harvoissa tapauksissa tämä johtaa refraktiiviseen myopiaan. Siinä silmämunan pituus on normaali, mutta sarveiskalvo tai mykiö on liian kaareva, minkä vuoksi kuva ei kohdistu verkkokalvolle vaan sen eteen ja on sen takia sumea. Tiesitkö, myopia tulee kreikan sanasta myops, joka tarkoittaa siristeleviä kasvoja? Ilman silmälaseja monet likitaittoiset siristelevät silmiään nähdäkseen selkeämmin katsoessaan kauas – siitä ilmaisu on peräisin.

The normal eye

Short-sighted eye

Mikä auttaa likitaittoisuuteen?

Yleensä sopivat silmälasit tai piilolinssit auttavat näkemään selkeästi katsottaessa kaukana olevia kohteita. Optikkosi selvittää nopeasti näkötestillä, oletko likitaittoinen, ja tarjoaa sopivat välineet näkökyvyn korjaamiseen. Myös laserleikkauksella voi korjata likitaittoisuutta, kaukotaittoisuutta ja hajataittoisuutta.

Kaukotaittoisuus (hyperopia eli hypermetropia)

Miten kaukotaittoisuus ilmenee?
Lähelle katsominen väsyttää. Kaukotaittoiset näkevät lähellä olevat kohteet yleensä sumeina. Pitkään jatkuva lukeminen, käsityöt ja näytön katsominen ilman silmälaseja aiheuttaa usein päänsärkyä. Kaukotaittoiset näkevät selkeästi kaukana olevat kohteet, mutta katseen kohdistuminen läheltä kauas vie usein hetken.

Mikä aiheuttaa kaukotaittoisuutta?
Yleisin syy, joka on miltei aina perinnöllinen, on liian lyhyt silmämuna (akselihyperopia). Rentoutunut kaukotaittoinen silmä ei pysty kohdistamaan lähellä olevia kohteita verkkokalvolle vaan sen taakse, minkä vuoksi kohteet näyttävät sumeilta. Refraktiivinen hyperopia on paljon harvinaisempi, siinä silmämunan pituus on normaali, mutta sarveiskalvo tai mykiö ei ole riittävän kaareva, jotta lähellä olevat kohteet näkyisivät selkeästi. Samoin käy, jos silmän mykiö puuttuu. Se voi olla perinnöllistä tai johtua onnettomuudesta tai sairaudesta.

The normal eye

Long-sighted eye

Mikä auttaa kaukotaittoisuuteen?
Yleensä kaukotaittoisuus voidaan korjata yksiteholinsseillä, lukulaseilla tai sopivilla piilolinsseillä niin, että lähellä olevat kohteet näkee jälleen selkeästi. Optikkosi selvittää nopeasti näkötestillä, oletko kaukotaittoinen, ja tarjoaa sopivat välineet näkökyvyn korjaamiseen.

Ikänäkö

Miten ikänäkö ilmenee?
Pienestä tekstistä tulee suuri haaste, ja luettavaa on pidettävä kauempana. Heikossa valaistuksessa lukeminen on hyvin haastavaa, älypuhelimen näytöllä symbolit ja teksti näyttävät sumeilta ja katseen siirtäminen läheltä kauas on yhä vaikeampaa. Vaikka ikänäön oireet ovatkin samanlaiset kuin kaukotaittoisuudessa, ikänäkö alkaa ilmetä 40-vuotiaasta alkaen, jolloin silmän lihakset alkavat ikääntyä. Jotkut huomaavat tämän varhemmin ja toiset korkeammassa iässä. Kauko- ja likitaittoisuus ovat lähes aina perinnöllisiä.

Ikänäkö

Mikä aiheuttaa ikänäköä?
Ikänäkö ilmenee silmän luonnollisen ikääntymisen myötä, yleensä 40 ikävuodesta alkaen. Mykiö menettää joustavuuttaan eikä pysty enää kunnolla tarkentamaan eri etäisyyksillä oleviin kohteisiin. Tämä tekee lukemisesta, erityisesti lähietäisyydellä, paljon vaikeampaa.

Vision over 40

Ikänäöstä kärsivät, joilla ei ole muita näköongelmia, kuten liki- tai kaukotaittoisuutta, voivat yleensä käyttää yksiteholaseja katsoessaan lähellä tai kaukana olevia kohteita, ja näin palauttaa hyvän näkökyvyn. Ikänäöstä kärsiville, joilla on liki- tai kaukotaittoisuutta ja jotka käyttävät silmälaseja, moniteholinssit ovat yleensä paras ratkaisu. Linssin eri alueilla on eri voimakkuudet, joten näkeminen on veitsenterävää kaikilla etäisyyksillä, niin lähellä kuin kaukana . Ikänäköä voi korjata moniteholinsseillä ja monitehopiilolinsseillä. Optikkosi selvittää nopeasti näkötestillä, oletko ikänäköinen, ja tarjoaa sopivat silmälasit tai piilolinssit näkökyvyn korjaamiseen.

Hajataittoisuus

Miten hajataittoisuus ilmenee?
Lähellä ja kaukana olevat kohteet näyttävät vääristyneiltä ja sumeilta, yksityiskohtia ei erota, ja valopisteet näyttävät viivoilta tai palkeilta.

Mikä aiheuttaa hajataittoisuutta?
Hajataittoisuus on yleensä perinnöllistä. Hajataittoisuudessa sarveiskalvo kaareutuu eri suuntiin eri tavalla, mikä aiheuttaa näön vääristymistä. Useimmissa tapauksissa hajataittoisuus ilmenee liki- ja kaukotaittoisuuden kanssa.

Astigmatic vision

Mikä auttaa hajataittoisuuteen?
Hajataittoisuus voidaan korjata silmälaseilla, piilolinsseillä tai leikkauksella. Hajataittoisten silmälaseissa on ominaisuus nimeltä sylinteri. Voit tarkistaa, onko ominaisuus silmälaseissasi. Silmälasimääräyksessä sylinteri merkitään lyhenteellä "cyl." Sylinteri tasapainottaa sumean kuvan niin, että voit taas nauttia normaalista näkökyvystä. Hajataittoisuuden laadusta riippuen voi olla mahdollista käyttää pehmeitä tai kovia piilolinssejä tai toorisia piilolinssejä. Myös niissä käytetään sylinteriä, joka tasapainottaa kaarevan pinnan. Niitä kutsutaan myös hajataitto- tai sylinteripiilolinsseiksi. Myös tässä tapauksessa optikollasi on tarvittava ammattitaito ja laitteisto täydellisen silmänhoitoratkaisun tarjoamiseen. Ellei näköongelmaa voi korjata silmälaseilla tai piilolinsseillä, hajataittoisuuta voidaan korjata myös kirurgisesti. Optikko osaa suositella parasta leikkausmuotoa diagnoosin perusteella.

Digitaalisten laitteiden aiheuttama silmien väsyminen

Digitaalisten laitteiden aiheuttama silmien väsyminen

Miten digitaalisten laitteiden aiheuttama silmien väsyminen ilmenee?
Digitaalisten laitteiden aiheuttama silmien väsyminen eli tietokonenäköoireyhtymä, ilmenee erityisesti yli 30-vuotiailla päänsärkynä ja niskasärkynä sekä kirvelevinä tai väsyneinä silminä joko digitaalisten laitteiden käytön aikana tai sen jälkeen.

Mikä aiheuttaa digitaalisten laitteiden aiheuttamaa silmien väsymistä?
Digitaaliteknologian (kuten älypuhelimien, lukulaitteiden ja taulutietokoneiden) käyttö vaatii silmiltä paljon. Katsomme digitaalisia laitteita lähempää kuin esimerkiksi kirjaa. Samassa yhteydessä sekunnin murto-osassa katse siirtyy läheltä kauas: pieniltä näytöiltä, joissa on pientä tekstiä ja paljon informaatiota, kauas ja takaisin. Tämä rasittaa voimakkaasti sädelihaksia ja mykiötä, joiden pitää jatkuvasti mukautua eri näköetäisyyksille, jotta katsottu kohde näkyy tarkkana.

Mikä auttaa digitaalisten laitteiden aiheuttamaan silmien väsymiseen?
Digitaalisten laitteiden aiheuttamasta silmien väsymisestä kärsiville yhtenä ratkaisuna voivat olla kaukolinssit, joissa on erityinen tuki lähietäisyydelle, kuten ZEISS Digital -linssit. . Myös ZEISS Precision -moniteholinsseissä tämä teknologia on vakiona. Molemmat linssityypit on kehitetty erityisesti digitaalisille laitteille, kuten lukulaitteille ja älypuhelimille. Lähialueen erityinen optimointi ottaa huomioon silmien tyypilliset liikkeet ja laitteiden lyhyemmän lukuetäisyyden. Linssin rakenne tukee sädelihaksia, jolloin käyttäjän on helpompi tarkentaa lähi- ja kaukoetäisyyksille.

Näköongelmat ajaessa

Näköongelmat ajaessa

Miten silmien väsyminen ilmenee ajaessa?
Tarkka näkeminen ajaessa voi olla erittäin rasittavaa. Yöllä, heikossa valaistuksessa tai huonolla säällä ajaminen väsyttää silmiä, samoin heijastukset esimerkiksi märästä tiestä tai vastaan tulevista ajoneuvoista. Se voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta ajaessa ja väsyttää silmiä pitkän ajomatkan jälkeen. Katseen pitää vaihtaa kohdetta usein, vaikkapa tien, navigaattorin, taustapeilin ja kojetaulun välillä. Huono sää ja heikot valaistusolosuhteet tekevät usein näkemisestä vaikeaa. Näkemistä heikentää lisäksi vastaan tulevien autojen, katulamppujen ja märän tien aiheuttama häikäisy. Ellei lasejasi ole sovitettu hyvin, siitä aiheutuu lisää silmien väsymistä. Tilannetta vaikeuttavat entisestään kehon kuivuminen, huonosti säädetyt auton istuimet sekä ilmastoinnin ja lämmityslaitteen aiheuttama ärsytys.

Miten ajaessa voi vähentää silmien väsymistä?
Erityiset ajamiseen tarkoitetut linssit voivat minimoida ajamisen aiheuttamaa visuaalista stressiä, esimerkkinä ZEISS DriveSafe -linssit, joita on saatavina yksiteho- ja moniteholinsseinä. Niiden avulla arvioit etäisyydet ja tilanteet nopeammin, parannat yönäköäsi, vähennät heijastuvien valojen häiritsevyyttä ja varmistat sen, että voit nopeasti kohdistaa katseesi ajoympäristöösi.

Näetkö selkeästi?

Tässä sinulle nopea näkötesti:

 • Oire: Näetkö kohteet ja tekstin tarkasti vain, kun pidät niitä edessäsi?
  Syy: Olet luultavasti likitaittoinen.
 • Oire: Näetkö työtoverisi selkeästi, muttet näe lukea tekstiä näytöllä?
  Syy: Saatat olla kaukotaittoinen.
 • Oire: Pistemäiset valonlähteet näyttävät pitkänomaisilta eivätkä pyöreiltä. Kohteet näyttävät vääristyneiltä. Katuvaloilla ei ole selkeää kehää vaan ne näyttävät harsomaisilta ja venähtäneiltä.
  Syy: Saatat olla hajataittoinen.
 • Oire: Onko sinulla yhtäkkiä vaikeuksia kohdistaa katse lähellä olevista kohteista kaukana oleviin – ja päin vastoin?
  Syy: Saatat olla ikänäköinen.
 • Oire: Kun luet tekstiä läheltä, näyttääkö se sumealta? Tarvitseeko sinun pitää kohteita, kuten kirjaa tai älypuhelinta, kauempana nähdäksesi ne tarkasti?
  Syy: Ikänäkö.
 • Oire: Käytät älypuhelinta säännöllisesti. Kirvelevätkö silmäsi illalla, ja onko sinulla usein pää- ja niskakipua?
  Syy: Kärsit luultavasti digitaalisten laitteiden aiheuttamasta silmien väsymisestä, koska rasitat sädelihaksia liikaa.
 • Oire: Etkö enää näe liikennemerkkejä selvästi, ja häiritseekö häikäisy ajaessa?
  Syy: Nämä saattavat olla likitaittoisuuden oireita tai johtua ikänäöstä yhdistettynä ajamisen aiheuttamaan silmien väsymiseen.
 • Oire: Väsyttääkö ajaminen sinua normaalia enemmän, etenkin öisin? Tuntuuko sinusta, ettet näe yhtä hyvin kuin ennen?
  Syy: On hyvin todennäköistä, että silmäsi rasittuvat ajaessa. Syynä voi olla monta eri näköongelmaa, kuten liki- ja kaukotaittoisuus ja ikänäkö. Myös hajataittoisuus rajoittaa näkemistä.
   
Näköprofiilini Määritä omat näkemiseen liittyvät tapasi ja tottumuksesi, niin saat sinulle parhaan yksilöllisen linssiratkaisun.
Löydä ZEISS-optikko lähelläsi

Liittyvät tuotteet

Liian vahvat, liian heikot tai huonosti sovitetut: mitä väärät silmälasilinssit voivat tehdä silmillesi? Monet valituksenaiheet johtuvat silmien väsymisestä

Näkökyvyn ymmärtäminen 20.5.2019

Tags:

Kulmakarvat eivät valehtele Mitä kulmakarvamme kertovat meistä

Näkökyvyn ymmärtäminen 23.4.2019

Tags:

Miten silmälasilinssit valmistetaan? ZEISSin muovilinssit ja lasilinssit – kaikki mitä haluat tietää silmälasilinssien valmistuksesta

Näkökyvyn ymmärtäminen 28.3.2018

Tags:

Punaviherheikkous, punavihersokeus ja täydellinen värisokeus Mitä eri värisokeuden ja värinäön heikkouksien lajeja on? Ja mistä ne tunnistaa?

Näkökyvyn ymmärtäminen 29.11.2017

Tags:

Liittyvät artikkelit