Parempi näkö uusilla silmälaseilla.

Mikä on tärkeää räätälöidyissä silmälaseissa? Tietää, kuinka potilaan silmät ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Dirk Siemsen on laillistettu optikko ja Saksan Göttingenissä sijaitsevan optikkoliike Mahrt und Hoerningin omistaja. Eräs hänen potilaansa oli käyttänyt silmälaseja yli 30 vuotta. Naisella oli ongelmia yö- ja 3D-näön kanssa, ja lisäksi hän oli likinäköinen ja valitti silmiensä olevan valoherkät päivisin. Valitettavasti mitkään hänen silmälaseistaan eivät olleet tähän mennessä mahdollistaneet hänelle hänen tarvitsemaansa optimaalista näköä pitkällä aikavälillä. PAREMPAA NÄKEMISTÄ halusi tietää, kuinka hän lopulta löysi optimaaliset silmälasit ja miksi yhteisnäön tutkiminen oli niin tärkeää ratkaisun löytämiseksi.

Dirk Siemsen - Mahrt und Hoerning
Dirk Siemsen - Mahrt und Hoerning

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Mitä teit eri tavalla tämän kyseisen potilaan kohdalla?

Dirk Siemsen: Totta puhuen tämä potilas ei ollut erikoistapaus meillä Mahrt und Hoerningilla. Ratkaiseva kysymys jokaisen potilaamme kohdalla on: mikä tekee heidän näkemistarpeensa ainutlaatuisiksi? Haluamme optimoida kunkin potilaan näköä niin pitkälle kuin mahdollista käyttäen hyväksi jokaista käytettävissä olevaa työkalua, jotta voimme saavuttaa maksimaalisen tarkkuuden. Käytämme tähän prosessiin paljon aikaa.

Aloitamme käymällä perusteellisesti läpi lääketieteelliset esitiedot. Kysymme potilailta heidän näkemiseen liittyvistä tottumuksistaan sekä töissä että vapaa-ajalla. Selvitämme, mitä näkemisen ongelmia heillä on. Kysymme myös, kärsivätkö he tietyistä sairauksista, jotka voivat vaikuttaa näköön, ja onko heillä ollut paljon stressiä tai ovatko he huomanneet päänsärkyjä tai lihasjännityksiä. Ja jos ovat, miten esimerkiksi päänsärky ilmenee. Tämän jälkeen analysoimme potilaamme näkökyvyn i.Profiler-laitteen avulla, tutkimme silmän takaosan silmänpohjakameralla – erityisesti näköhermon pään – ja tarkistamme, onko potilaalla kaihi… Luonnollisesti silmäsairauksien hoitamisesta vastaa silmälääkäri. Meille käsityksen saaminen silmien läpinäkyvyydestä ja näkökyvystä on refraktiomenettelyn valmisteluvaihe. Tiivis yhteistyö silmälääkärin kanssa on meille erittäin tärkeää.

On myös ratkaisevan tärkeää, että kiinnitämme huomiota potilaan asentoon. Se on helppoa tutkimushuoneessa näöntarkastuksen aikana. Voisivatko tietyt pään ja vartalon liikkeet vaikuttaa potilaan näköön? Näin voimme vetää ensimmäiset johtopäätökset. Ja näin oli juuri sen potilaan kohdalla, josta juuri puhuimme.

Kun keskustelimme lääketieteellisistä esitiedoista, hän kertoi kärsivänsä toistuvista päänsäryistä.
Kun keskustelimme lääketieteellisistä esitiedoista, hän kertoi kärsivänsä toistuvista päänsäryistä.

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Mitä huomasit potilaassa erityisesti?

Dirk Siemsen: Kun keskustelimme lääketieteellisistä esitiedoista, hän kertoi kärsivänsä toistuvista päänsäryistä. Huomasin myös, että hän kallisti päätään tietyllä tavalla tarkentaessaan katsettaan testitauluun tutkimushuoneessa. Hän tunsi usein kärsivänsä häikäisystä ja oli hyvin herkkä valolle päivisin.

Kuten kaikkien potilaidemme kohdalla, tarkastin hänen yhteisnäkönsä eli sen, kuinka hänen molemmat silmänsä työskentelivät yhdessä. Käytimme i.Polatest-laitetta ja siihen kuuluvia eri testejä. Ensin potilas näki 3D-testimme vain yksiulotteisena. Johtava silmä otti ohjat. Molempien silmien kuvat eivät projisoituneet oikein samaan kohtaan verkkokalvolla. Mennessään limittäin verkkolavolla olevat kaksi kuvaa vaikuttivat olevan eri korkeuksilla. Potilaan aivot eivät pystyneet tulkitsemaan tätä kuvaa 3D:nä. Kuva oli litistetty ja yksiulotteinen. 

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Emmekö me kaikki katso suoraan eteenpäin?

Dirk Siemsen: Olemme kaikki erilaisia, ja se tarkoittaa, että silmämme eivät aina katso suoraan eteenpäin kuten pitäisi. Tässä esimerkki: silmälaseja käyttävän ihmisen molemmat silmät katsovat helposti hieman ulospäin ollessaan liikkumatta. Näin ollen henkilön johtava silmä, joka meillä kaikilla on, käyttää lihaksiaan asemoituakseen niin, että se katsoo suoraan eteenpäin. Ei-johtava silmä mukautuu tähän tilanteeseen. Kahden silmän muodostama kuva ei ole paras mahdollinen, mutta aivomme muuntavat sen siten, että se näyttää oikealta. Tämä ei ole ongelma kaikille, mutta monia tämä rasittaa ajan mittaan. Optimoimalla silmälasilinssit kahden silmän väliseen vuorovaikutukseen pystymme pitämään potilaan näkökyvyn hyvänä ja vähentämään rasitusta. Ajattele: jos yhteisnäön linssiä korjataan väärin vain 0,25 dioptria, se voi huonontaa näkökykyä jopa 30 %. Siksi meidän on tehtävä tarkkaa työtä ja tarkistettava kahden korjattavan silmän vuorovaikutus jokaisen dioptrimuutoksen osalta refraktion aikana. Jos muutan jotain vasemmassa silmässä, se vaikuttaa myös oikeaan silmään. 

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Mikä tarkalleen ottaen oli väärin potilaasi kohdalla?

Dirk Siemsen: Hänen tapauksessaan kyse oli niin kutsutusta pystysuuntaisesta siirtymästä. Hänen silmänsä eivät katsoneet optimaalisesti suoraan, ei ainoastaan kulmasta katsottuna vaan myös ylhäältäpäin. Tämä aiheutti potilaalle ongelmia pitkällä aikavälillä. Eikä hänellä ollut oikeita linssejä tämän virheen kompensoimiseksi. Lievitimme hänen silmiensä rasittumista sisällyttämällä linssiin prisman tämän piilokarsastukseksi kutsutun näköhäiriön korjaamiseksi.

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Oliko piilokarsastus todella ollut ongelma yli 30 vuoden ajan?

Dirk Siemsen: Se, kuinka silmät ovat muotoutuneet ja miten pitkiä silmän lihakset ovat, on geneettisesti esiohjelmoitu – ja se on perinnöllistä. Lapsena tai nuorena aikuisena pystyy vielä kompensoimaan tiettyjä puutteita. Mutta tämä kyky vähenee iän karttuessa sekä elämän stressaavina kausina. Joskus saattaa huomata rasituksen esimerkiksi päänsärkyjen tai lihasjännitysten muodossa, mutta nämä oireet katoavat, eikä niitä havaitse uudelleen ennen vanhuusikää. 

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Asiantuntijat eivät ole yhtä mieltä siitä, kuinka piilokarsastus pitäisi korjata. Miksi on näin? Jotkut jopa varoittavat, että prismalinssien käyttämisestä voi tulla "riippuvaiseksi".

Dirk Siemsen: Se on totta. Minulle tärkeintä on, että autoimme potilasta. Olemme auttaneet muitakin kuin tätä kyseistä naista. Hänen tapauksessaan toistuvat päänsäryt hävisivät kahden viikon totutteluajan jälkeen, samoin kuin epämukava tunne siitä, että silmälasit eivät olleet parhaat mahdolliset hänen tilanteeseensa. Hänen herkkyytensä valolle päivän aikana väheni myös huomattavasti. Hän kysyi minulta, tulisiko hän riippuvaiseksi silmälaseistaan. Vastaus oli yksinkertainen. Kerroin hänelle, että jos hän päättää olla käyttämättä uusia silmälasejaan, hänen näkönsä on aivan kuten ennenkin. Mitä muuta olisin voinut sanoa? 

PAREMPAA NÄKEMISTÄ: Mikä on sinulle tärkeää työssäsi optikkona? Kuinka tiivistäisit sen?

Dirk Siemsen: Ennen kaikkea olemme kiinnostuneita kunkin potilaamme yksilöllisistä näkemistarpeista. Teemme kaiken mahdollisen säilyttääksemme heidän näkökykynsä hyvänä ja tarvittaessa vähennämme rasitusta. Sen vuoksi käytämme paljon aikaa keskusteluun potilaan lääketieteellisistä esitiedoista, refraktion suorittamiseen ja potilaan opastamiseen sen jälkeen, kun he ovat ostaneet silmälasit.

ZEISSin näköseulonnan verkkotesti Tarkista täällä verkossa, onko aika käydä näkötestissä jälleen uudestaan.

Mitä tarkoittaa piilokarsastus?

Jos yhteisnäkö on normaali, molemmat silmät näkevät kohteen identtisesti. Jos henkilöllä on piilokarsastus, silmän liikelihakset ovat epätasapainossa, jolloin henkilön on ponnisteltava nähdäkseen kunnolla. Kun silmät ovat vähiten rasittavassa asennossa, henkilö näkee kohteen kahtena. Piilokarsastuksesta kärsivät joutuvat (tahdostaan riippumatta) tasapainottamaan tätä näköongelmaa, mikä johtaa moniin erilaisiin oireisiin. Ongelmaa voisi verrata esimerkiksi siihen, että jokin muu ruumiinosa, kuten jalka, olisi toista jalkaa hieman lyhyempi. Tämä aiheuttaa usein selkäkipua ja -jännitystä, joita on helppo hoitaa asianmukaisella pohjallisella. Prismalinssit puolestaan korjaavat piilokarsastusta. 

Näköprofiilini Määritä omat näkemiseen liittyvät tapasi ja tottumuksesi, niin saat sinulle parhaan yksilöllisen linssiratkaisun.
Löydä ZEISS-optikko lähelläsi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Aloita verkkonäkötesti Tee näköseulonnan verkkotesti ja tutki näkösi.

Näkökyvyn ymmärtäminen 23.9.2021

Tags:

Liian vahvat, liian heikot tai huonosti sovitetut: mitä väärät silmälasilinssit voivat tehdä silmillesi? Monet valituksenaiheet johtuvat silmien väsymisestä

Näkökyvyn ymmärtäminen 20.5.2019

Tags:

Näköongelmien havaitseminen Likitaittoisuus, kaukotaittoisuus, hajataittoisuus jne: Mitä näköongelmia on olemassa, ja miten niitä voi korjata?

Näkökyvyn ymmärtäminen 29.11.2017

Tags:

Silmälasien historia Lukukivestä asusteeksi

Näkökyvyn ymmärtäminen 22.11.2017

Tags:

Aiheeseen liittyvät tuotteet