Näkökyvyn ymmärtäminen

Lastemme silmät

Kun lapsi syntyy, hän pystyy näkemään välittömästi. Hänen näöntarkkuutensa on kuitenkin vielä kehityttävä ajan myötä.

9 helmikuuta 2020
 • Lastemme silmät

Vastasyntyneen silmät sädehtivät ja hymy karehtii hänen huulillaan – nämä ovat ehkä kaikista kauneimmat hetket äidin mielestä tämän pitäessä vastasyntynyttä vauvaansa käsivarsillaan. Tässä vaiheessa vauvan silmät ovat vielä kehittymässä, eivätkä ne pysty täysin hahmottamaan ympäristöään. Pikkuistemme on kaikkien opittava kävelemään ja puhumaan, ja heidän silmiensä on opittava näkemään.

Siksi on tärkeää tietää, että lähes 20 prosenttia alle 4-vuotiaista taaperoista kärsii tosiasiassa näkemisen ongelmista. Tämä ei kuitenkaan ole syy huoleen: nykyaikaiset lasten silmälasit voivat auttaa lapsesi näköä kehittymään.

Jokaisella ihmisellä on DNA:ssaan visuaaliset ja motoriset taidot – tiedot, joiden ansiosta meidän on mahdollista oppia näkemään, kävelemään ja juoksemaan. Vastasyntyneen silmät pystyvät näkemään heti tämän tultua maailmaan. Vauvan näkö ei kuitenkaan ole läheskään yhtä kehittynyt kuin aikuisen. Vauvan on ensin kehitettävä oma näöntarkkuutensa, eli taito, jonka avulla hän voi tunnistaa tiettyjä yksityiskohtia ja kohteita. Itse asiassa kestää melko kauan, ennen kuin ihmiset voivat nauttia haukan katseestaan:

Näkemistaitojen kehitys – vastasyntyneestä taaperoksi

 • Elämänsä  ensimmäisen kuukauden  aikana vauva näkee sumeasti, mutta hän voi erottaa pimeän ja valoisan toisistaan. Näköhorisontti on noin 30 cm.
 • Toisen kuukauden  aikana hän alkaa tunnistaa kasvonpiirteitä ja muotoja. Pieni ihminen pystyy nyt myös erottamaan värit toisistaan.  
 • Kolmannen ja neljännen elinkuukauden  aikana lapsi alkaa hymyillä vanhemmilleen, pystyy erottamaan värit ja näkemään selkeästi noin 25 senttimetrin etäisyydelle.
 • Viidennestä kuukaudesta  alkaen vauva pystyy tunnistamaan vanhempansa. Tämä käy ilmi siitä, että aina kun yrität salaa poistua huoneesta, vauva protestoi äänekkäästi.
 • Kuudennesta elinkuukaudesta  alkaen lapsi alkaa tarttua esineisiin ja pystyy näkemään kaukana olevat kohteet selkeästi.
 • Seitsemänteen kuukauteen  mennessä vauva pystyy paitsi tarttumaan esineisiin myös kääntelemään ja pyörittelemään niitä.
 • Kahdeksannesta kuukaudesta  alkaen napero pystyy erottamaan tutut kasvot vieraista.
 • Yhdeksännestä kuukaudesta  alkaen peukalo ja etusormi ovat aktiivisia työkaluja ja lapsi pystyy tarttumaan pienimpiinkin esineisiin hämmästyttävällä tarkkuudella.
 • Yhdentoista kuukauden  iässä, kun lapselta kysytään "Missä isi on?”, hän saattaa vastata kääntämällä päätään etsiäkseen tätä.
 • Kahdennestatoista kuukaudesta  alkaen lapsi ojentaa tiettyjä esineitä vanhemmilleen odottaen heidän tekevän jonkin tietyn asian. Vauvan silmät pystyvät nyt seuraamaan nopeasti liikkuvia kohteita.
 • Neljänteen syntymäpäivään  mennessä lapsen näöntarkkuus saavuttaa saman tason kuin aikuisilla.
 • Lapsen ollessa  6- tai 7-vuotias  hänen näkökykynsä on lähes kokonaan kehittynyt.
 • Kahdeksanteen tai yhdeksänteen  ikävuoteen mennessä lapsen näkökenttä on kehittynyt siten, että lapsi pystyy tunnistamaan kokonaisia tilanteita ja tapahtumia. Tämän seurauksena lasta voidaan nyt pitää kykenevänä liikkumaan turvallisesti liikenteessä näkökykynsä puolesta.

Myös aivot tarvitsevat aikaa

Lapsen silmät eivät ole vielä saavuttaneet täyttä kypsyyttä. Suonikalvosto, joka on ratkaisevan tärkeä tarkan näkömme kannalta (hermosolut, jotka absorboivat valoa, sijaitsevat suonikalvostossa), itse asiassa kehittyy kohdussa. Lopullisen muotonsa ne kuitenkin saavuttavat vasta vauvan syntymän jälkeen. Silmien lisäksi myös aivot tarvitsevat aikaa kehittyä. Kun lapsen silmä absorboi ympäristön valoa, saadun ärsykkeen käsittely tapahtuu aivokeskuksessa, jossa varsinainen kuva muodostuu.

Näköongelmien tunnistaminen ja hoito

Jos näköongelma havaitaan ja hoidetaan varhaisessa vaiheessa, lapsen näkö saattaa kehittyä normaaliksi.

Jotta lapsen silmä kehittyisi normaalisti, lapsen aivot tarvitsevat tiettyjä impulsseja. Jos kuitenkin silmissä on jotakin vikaa, näitä impulsseja ei ehkä synny. Jos näkemisen ongelmat havaitaan ja hoidetaan varhaisessa vaiheessa, lapsen näkö voi hyvin kehittyä normaaliksi. Varaa aika optikolta, jos olet havainnut vauvallasi tai taaperollasi jonkin seuraavista piirteistä tai tavoista, sillä ne voivat olla merkkejä näkemisen ongelmasta:

 • selkeästi nähtävä ja pysyvä karsastus
 • jatkuva pään pitäminen kallistettuna
 • huomattavan suuret silmät
 • valon välttely tai reagoimattomuus valoon
 • pakkomielteinen silmien hierominen sormilla ja irvistely
 • silmien kääntely ilman, että katse tarkentuu mihinkään
 • lapsen käsi ei osu esineisiin, joita hän tavoittelee.

Vanhemmilla lapsilla näkemisen ongelmat voivat ilmetä myös seuraavina piirteinä:

 • lapsi kompastelee tai törmäilee huonekaluihin tämän tästä
 • lisääntyneet näkemisen ongelmat hämärässä ja pimeässä
 • kouluarvosanojen yhtäkkinen putoaminen
 • lapsi ei pidä lukemisesta
 • lapsi eristäytyy muista lapsista
 • Myös toistuvat päänsäryt voivat olla merkki näkemisen ongelmista.
Mitä aikaisemmin ongelma havaitaan, sitä nopeampaa ja tehokkaampaa sen hoitaminen on.

Mitä aikaisemmin ongelma havaitaan, sitä nopeampaa ja tehokkaampaa sen hoitaminen on.

Kun lapsella on näkemisen ongelmia

Lapset omaksuvat lähes 90 prosenttia kaikesta oppimastaan silmiensä kautta. Näin ollen mahdollisten näkemisen ongelmien varhainen havaitseminen on oleellisen tärkeää. Tässä pätee sama sääntö kuin kaikkien terveysongelmien kohdalla: mitä aikaisemmin ongelma havaitaan, sitä nopeampaa ja tehokkaampaa sen hoitaminen on. Alle olemme koonneet yhteenvedon yleisimmistä näkemisen ongelmista:

 • Lapsi tunnistaa helposti kaukana olevat kohteet, mutta joutuu ponnistelemaan nähdäkseen lähellä olevat asiat. Tämä johtaa nopeasti aivojen liialliseen rasittumiseen, mikä aiheuttaa päänsärkyä, silmien punoitusta, keskittymiskyvyttömyyttä, levottomuutta ja nopeaa väsymistä lapsen lukiessa tai kirjoittaessa. Tärkeä huomautus: useimmat vauvat ja taaperot ovat kaukonäköisiä, ja se korjaantuu ensimmäisten elinvuosien aikana.

 • Verkkokalvo niputtaa silmään kaukaa saapuvat valonsäteet, koska silmä on liian pitkä tai silmän mykiön taittovoima on liian korkea. Tämän seurauksena tästä näkemisen ongelmasta kärsivät lapset puuhailevat aktiivisesti kaiken lähellä sijaitsevan kanssa. Heillä on kuitenkin vaikeuksia nähdä television kuvaa, erottaa palloa pelatessaan peliä tai kirjoittaa koulutaululle. Lapset siristelevät tai räpyttelevät paljon yrittäessään kompensoida näköongelmaa tai nähdä kaukana olevat kohteet selkeämmin.

 • Tätä näköongelmaa kuvaillaan myös sarveiskalvon epäsäännölliseksi kaarevuudeksi. Epäsäännöllisen muotoinen sarveiskalvo tekee näöstä sumean ja vääristyneen. Epäsäännöllisen kaarevuuden vakavuudesta riippuen lapsi näkee kohteissa lineaarisia siirtymiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän vääristyneitä.

 • Arkikielessä kutsumme kierosilmäisiksi ihmisiä, jotka eivät pysty tarkentamaan molempia silmiään yhteen kohteeseen samanaikaisesti. Asiantuntijat kutsuvat tätä tilaa karsastukseksi. Noin viisi prosenttia kaikista ihmisistä kärsii tästä ainutlaatuisesta näkemisen ongelmasta, joka ei aiheuta minkäänlaista kipua. Pääsääntöisesti ongelma koskee vain toista silmää. Se katsoo virheellisesti sisäänpäin, ulospäin, ylös tai alas. Toisin sanoen se katsoo pisteeseen, joka ei ole yhteneväinen silmän tarkimman pisteen kanssa, vaan tarkentaa eri kohtaan verkkokalvolla. Seuraus: aivoissa muodostuu kaksi kuvaa – terävä ja sumea. Oman työnsä helpottamiseksi aivot oppivat tukahduttamaan kuvan, jota ne eivät mielestään voi hyväksyä. Tästedes lapsi suosii oikein toimivaa silmää nähdäkseen. Unohdettu silmä ei pysty kehittämään täysin näöntarkkuuttaan – siksi sitä kutsutaan "laiskaksi silmäksi". Ajan myötä näkö heikentyy edelleen. Jos vakavaa karsastusta ei hoideta, tällä hetkellä terveeseen silmään voi kehittyä näköongelma. Tästä seuraavaa tilaa kutsutaan amblyopiaksi – se on elinikäinen toimintahäiriö, jolla on myös muita seurauksia. Vain yhden silmän käytöstä riippuvainen lapsi ei pysty kehittämään avaruudellista näkökykyä ja jää myös jälkeen motoristen taitojen kehityksessä. Aikuisena tästä häiriöstä kärsivä saattaa kohdata merkittäviä ongelmia esimerkiksi ajaessaan autoa. Hyvät uutiset: jos amblyopia havaitaan ennen 10–12 kuukauden ikää, tilaa voidaan hoitaa nopeasti ja tehokkaasti. Sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt yhden vuoden, korjaamisprosessi vie kauemmin.

Tyylikkäällä muotoilulla on merkitystä.

Tyylikkäällä muotoilulla on merkitystä.

Lasten silmälasit antavat suojaa

Lastenkirjojen sankareilla on ollut suuri vaikutus silmälaseja käyttäviin lapsiin. Ajat, jolloin lapset itsepäisesti kieltäytyivät käyttämästä silmälaseja, ovat menneet kauan sitten. Nykyään lasten silmälaseja pidetään tyylikkäinä, eivätkä niitä käyttävät lapset todennäköisesti joudu pilkan kohteiksi. Tärkeä asia muistaa: lasten silmälasien kehykset räätälöidään heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Kehyksen yläosan ei tulisi ulottua lapsesi kulmakarvojen alareunan yläpuolelle. Alaosan ei tulisi koskettaa lapsesi poskipäitä. Sivuilla varmista, että silmälasit eivät ulotu silmän reunojen yli. Jotta lasten silmälasit eivät häiritse lastasi leikin ja muiden toimien aikana, sankojen tulisi kulkea ohimoita pitkin jättämättä liian suurta rakoa niihin. Lasten silmälasien tulisi olla kevyet, tukevat ja joustavat. Varmista ehdottomasti, etteivät kehykset aiheuta epämukavuutta, kuten painetta. Meidän ei tarvitse kertoa sinulle, että tyylikkäällä muotoilulla on merkitystä.


Jaa artikkeli