Näkökyvyn ymmärtäminen

Oikeat linssit parasta näkemistä varten

Mitkä linssit sopivat parhaiten mihinkin näköongelmaan?

14 maaliskuuta 2020
  • Oikeat linssit parasta näkemistä varten

Likitaittoisuus, kaukotaittoisuus, ikänäkö – näkemistä voi rajoittaa moni näköongelma. Useimmissa tapauksissa hyvin sovitetut silmälasit, joissa on sopivat linssit, voivat auttaa näkemään jälleen tarkasti. Entä minkälaiset linssit sopivat parhaiten mihinkin näköongelmaan? Linssit ovat silmälasien tärkein osa, ja valinnanvaraa on miltei loputtomasti. PAREMPAA NÄKEMISTÄ selittää: Mitä eri linssejä on näön virheiden ja näköongelmien korjaamiseksi?

Klassiset linssiratkaisut

Yksiteholinssit – likitaittoisuutta (myopiaa) varten
Yksiteholinssit – likitaittoisuutta (myopiaa) varten
Yksiteholinssit – likitaittoisuutta (myopiaa) varten

Yksiteholinssit – likitaittoisuutta (myopia) ja kaukotaittoisuutta (hyperopia) varten

Yksiteholinssien voimakkuus on sama koko linssin pinnan alueella. Niitä käytetään kauko- ja lukulaseissa, jotka ovat kaksi yleisintä silmälasityyppiä. Mikä niiden ero on? Lukulaseissa yksiteholinssit on optimoitu lähialueelle niin, että ne sopivat kaukotaittoisen lukuetäisyydelle. Linssit soveltuvat niin kirjojen kuin älypuhelimen ja taulutietokoneen pienten fonttien lukemiseen.

Yksiteholinssit – kaukotaittoisuutta (hyperopiaa) varten
Yksiteholinssit – kaukotaittoisuutta (hyperopiaa) varten
Yksiteholinssit – kaukotaittoisuutta (hyperopiaa) varten

Jotta voisimme paremmin ymmärtää liki- ja kaukotaittoisuutta, pitää ensin selittää, miten ihminen näkee: jotta näkisimme tarkasti, kohteen pitää heijastua verkkokalvolle – ei sen eteen eikä taakse. Se ei toimi oikein henkilöillä, joilla on näköongelmia. Kaukotaittoisilla silmä kohdistaa lähellä olevat kohteet verkkokalvon taakse, minkä vuoksi lähellä olevat kohteet näkyvät epätarkkoina. Likitaittoisilla puolestaan kaukana olevat kohteet näkyvät epätarkkoina, koska likitaittoinen silmä kohdistaa kuvat verkkokalvon eteen. Oikein sovitettujen kaukolasien avulla voit jälleen nähdä lähellä ja kaukana olevat kohteet tarkasti.

Yksiteholinssit – hajataittoa varten
Yksiteholinssit – hajataittoa varten
Yksiteholinssit – hajataittoa varten

Hajataittoisuutta voi korjata  yksiteholinsseillä.  
Sitä varten linssiin lisätään ominaisuus, joka korjaa hajataittoisuuden. Ominaisuutta kutsutaan sylinterikorjaukseksi ("cyl" linssimääräyksessä). Tällaista linssiä kutsutaan tooriseksi linssiksi.

Prismalinssit piilokarsastusta varten

Henkilöillä, joilla on piilokarsastus, prismalinssi parantaa silmien yhteistoimintaa. Piilokarsastuksessa, jota kutsutaan myös heteroforiaksi, silmät eivät ole täysin samansuuntaiset, mikä häiritsee spatiaalista näkemistä. Aivot ja silmien lihakset yrittävät jatkuvasti välttää kaksoiskuvia, mikä saattaa väsyttää ja aiheuttaa päänsärkyä. Prismalasit korjaavat näkövirheen erityisellä pintakäsittelyllä yhdessä tai molemmissa linsseissä. Se parantaa silmien liikkuvuutta ja yhteistoimintaa, jolloin näkeminen on tarkempaa ja rennompaa.

Moniteholinssit

Kaksiteholinssit: lähi- ja kaukonäön ongelmiin

Kaksiteholinssit: lähi- ja kaukonäön ongelmiin

Kaksiteholinssissä (bifokaalinen linssi) on kaksi linssiä, joiden avulla näkee selkeästi sekä lähelle että kauas. Kahden linssin välillä erottuu jakoviiva. Alempi linssi on selkeästi pienempi ja näyttää pieneltä ikkunalta. Se on lähietäisyyden lukualue, ja loput linssistä on kauas katsomista varten. Linssi saa nimensä kahdesta voimakkuudesta, latinaksi bi tarkoittaa kahta ja fokaalinen tarkoittaa fokusta. Aikoinaan kaksiteholinssejä käytettiin yleisesti ikänäön korjaamiseen. Nykyään kaksiteholinssit eivät ole suosiossa. Monien mielestä selkeästi erottuva linssien jakoviiva on ruma tai jopa häiritsevä esimerkiksi portaita kuljettaessa. Mikä ratkaisuksi? Moderni moniteholinssi. Niissä näköalueen siirtymä on saumaton ja näkökokemus miellyttävämpi.

Loremipsum

Kolmiteholinssit: Näköongelmien korjaamiseen monella etäisyydellä

Kolmiteholinssin (trifokaalisen linssin) rakenne muistuttaa kaksiteholinssiä, mutta niitä käyttävät ikänäöstä kärsivät. Lähi- ja kaukonäön korjaamisen lisäksi kolmiteholinssit korjaavat näköä myös keskietäisyydellä, esimerkiksi 50–150 cm.   Kolmiteholinsseillä on samat haittapuolet kuin kaksiteholinsseillä: jyrkkä siirtymä näköalueiden välillä sekä näkyvä jakolinja linssien välillä, mistä syystä useimmat valitsevat moniteholinssit.

Moniteholinssit: liki-, kauko- ja hajataittoisuutta sekä ikänäköä varten
Moniteholinssit: liki-, kauko- ja hajataittoisuutta sekä ikänäköä varten

Moniteholinssit: liki-, kauko- ja hajataittoisuutta sekä ikänäköä varten

Moniteholinsseillä on selkeitä etuja kaksi- ja kolmeteholinsseihin verrattuna. Moniteholinsseissä on voimakkuudet lähi-, keski- ja kaukoalueita varten ja siirtymä on saumaton ilman jakolinjoja. Voimakkuus vaihtuu sulavasti ylhäältä alas kaukonäöstä lähinäköön. Moniteholinsseillä näkee selkeästi ja rasittumatta kaikille etäisyyksille, ja ne ovat erinomainen ratkaisu liki-, kauko- ja ikänäön korjaamiseen. Ne sopivat niin lukemiseen, tietokoneella työskentelyyn ja käsitöihin kuin kaukaisuuteen katsomiseenkin.

Huippuluokan valmistusmenetelmien ansiosta ZEISSin moniteholinssien näkömukavuus on poikkeuksellisen korkea, ja linssit sovitetaan käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin monen eri muuttujan perusteella. Esimerkkejä ZEISSin tuotannossa käyttämistä kasvoihin liittyvistä mitta-arvoista ovat pupillien välinen etäisyys, pantoskooppinen kulma sekä takapinnan huippu.

Epätarkka kuva siirtymäalueella ja ongelmat portaita kulkiessa – joka oli aikaisempien moniteholinssien ongelma – on nykyään pääosin ratkaistu. Moniteholinsseillä näkee selkeästi ja luonnollisesti, minkä lisäksi katseen tarkentaminen kaikilla etäisyyksillä ja joka suuntaan on nopeaa. Ne sopivat erinomaisesti arkikäyttöön – olivatpa kyseessä ensimmäiset silmälasisi, haluat vaihtaa lukulaseista moniteholaseihin tai olet tähän asti käyttänyt vain kaukolaseja. Moniteholinssit ovat myös erinomainen ratkaisu normaalisti näkeville henkilöille, joilla alkaa ilmetä ikänäköä, sekä hajataittoisille, joilla alkaa ilmetä ikänäköä.

Optikkosi auttaa mielellään sinua löytämään tarpeisiisi sopivat  moniteholinssit.

Erityislinssit erityistarkoituksiin

Silmälasien kuuluu olla yhtä yksilölliset kuin niiden käyttäjä. Elämäntavasta, harrastuksista ja työtehtävistä riippuen silmälasien pitää täyttää erilaisia tarpeita. Sen vuoksi on erittäin tärkeää tehdä näkötarpeiden analyysi optikolla, jotta sinulle voi suositella sopivia linssejä. Tavallisten linssivaihtoehtojen lisäksi on myös erityislinssejä näön korjaamiseen. Esimerkiksi:

Nainen pitelee takeaway-kahvia ja käyttää älypuhelinta

Linssit digitaalista elämäntapaa varten: digitaalisten laitteiden aiheuttaman silmien väsymisen ehkäisemiseksi

Digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja lukulaitteiden, käyttö vaatii silmiltä paljon joka päivä. Silmien pitää tottua uuteen lähinäön etäisyyteen, sillä digitaalisia laitteita pidetään lähempänä silmiä kuin sanomalehteä tai kirjaa. Niitä käyttäessä silmien pitää myös jatkuvasti siirtyä etäisyydeltä toiselle. Siitä voi olla seurauksena päänsärkyä ja niskasärkyä sekä silmien kirvelyä ja väsymistä etenkin iän karttuessa. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan voivat olla kaukolinssit, jotka tukevat silmiä erityisesti lähialueella, kuten  ZEISS Digital. Ne on kehitetty erityisesti digitaalisten laitteiden, kuten lukulaitteiden ja älypuhelimien, käyttöä varten, ja niillä on helpompi tarkentaa lähelle ja kauas. ZEISS Digital Inside -teknologia on saatavilla myös moniteholinsseihin.

Muotokuva liikemiehestä, joka ajaa töihin autolla

Linssit hyvää häikäistymätöntä näkemistä varten ajaessa

Hyvä näkeminen on turvallisen ajamisen perusedellytys, sillä ajaessa silmät joutuvat ylitöihin – katseen pitää jatkuvasti siirtyä tien, navigaattorin, taustapeilin ja sivupeilien välillä. Huono sää ja heikot valaistusolosuhteet tekevät näkemisestä usein vaikeaa. Erityisesti ajamiseen liittyviin tilanteisiin optimoidut linssit (kuten  ZEISS DriveSafe -linssit, joita on saatavilla yksiteho- ja moniteholinsseinä) vähentävät näkörasitusta ajaessa, ja kuljettajan on helpompi nähdä ja toimia liikenteessä. DriveSafe-linssit auttavat myös vähentämään häiritsevää häikäisyä.

Nainen katsoo tietokoneen näyttöä silmälasit päässään

Linssit työtä varten

Yli 40-vuotiaat alkavat huomata, miten tietokoneella työskentely ja katseen siirtäminen näppäimistöstä näytölle tai kalenterista puhelimeen alkaa yhtäkkiä rasittaa silmiä. Nähdäkseen tarkasti eri etäisyyksille henkilö istuu epämukavassa asennossa, esimerkiksi nojaa eteenpäin tai kurottelee. Seurauksena voi olla esimerkiksi selkä- ja niskakipua sekä silmien kuivumista ja väsymistä.  ZEISS Office -linssit  ehkäisevät näitä ongelmia. Ne on räätälöity näkötarpeisiisi ja optimoitu kaikille tietokonetyöskentelyssä käytetyille etäisyyksille. Luku- ja moniteholinssit eivät yleensä ole ihanteellinen ratkaisu, koska linssin eri alueita ei ole suunniteltu toimistotyötä varten. Lukulasien avulla näkee kunnolla vain lähietäisyydelle, joka on liian lyhyt tietokoneella tai työpöydällä työskentelyä varten. Moniteholasien käyttäjä katsoo näyttöä linssin keskialueen läpi ja joutuu kallistamaan päätä ylöspäin nähdäkseen näytön tarkasti. Molemmat linssityypit aiheuttavat epäluonnollisen istuma-asennon, mikä saattaa aiheuttaa lihasjännitystä niskassa, hartioissa ja selässä sekä päänsärkyä.

Tummuvat silmälasilinssit: tehokasta aurinkosuojaa ilman silmälasien vaihtoa

Olitpa töissä tai kotona, erityiset aurinkolinssit lisäävät näkömukavuutta monessa tilanteessa. Tiesitkö, että kaikkia linssejä voi valmistaa  tummuvina? Sama linssi suojaa UV-säteilyltä ja tarjoaa erinomaisen näkökyvyn. Linsseissä on kaikki huippuominaisuudet: tehostettu kontrastinäkö, häikäisyn esto ja heijastuksenestopinnoite. Linssit tummuvat UV-säteilyn voimakkuuden perusteella, ja tummuus vaihtelee vaaleasta aina aurinkolasien tummuuteen. Ne tummenevat sekunneissa ja vaalenevat muutaman minuutin kuluessa.

Linssejä on tarjolla suuri valikoima, joten löydät varmasti juuri sinulle sopivat. Entä mitkä linssit ovat sinulle parhaat? Selvitä se nopeasti ja helposti tekemällä Näköprofiilini-testi heti. Muista: Sinulle parhaiden linssien löytämiseksi tarvitset vain kattavan analyysin näkötarpeistasi.


Jaa artikkeli