Tietosuojaseloste

Miten käsittelemme tietojasi

Kiitos vierailustasi ja kiinnostuksestasi tuotteitamme ja palvelujamme kohtaan. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Siksi haluamme seuraavassa kertoa sinulle, miten Carl Zeiss AG ja muut ZEISS-konsernin yhtiöt (jäljempänä ZEISS) käsittelevät henkilötietoja.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Tunnistaminen voi tapahtua yksittäisen tiedon tai useiden tietojen perusteella. Mitä enemmän yksittäisiä tietoja ja dataa voidaan yhdistellä, sitä tarkemmin henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, ikä tai sähköpostiosoite, mutta myös epäsuorat tiedot, kuten IP-osoite tai henkilötunnus.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Henkilötietojesi käsittelystä ja suojaamisesta vastaava taho on Carl Zeiss AG.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta tai henkilötietojesi käsittelystä tai oikeuksiesi käyttämisestä, ota meihin yhteyttä joko tämän sivun lopussa olevalla yhteydenottolomakkeella tai seuraavan osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen kautta:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen, Germany
Puhelin: +49 7364 20-0 (avainsana "tietosuoja")
Sähköposti: dataprivacy@zeiss.com (Älä lähetä luottamuksellista tietoa sähköpostitse)

Oikeutesi rekisteröitynä

Verkkosivustollamme vieraillessasi tai palvelujamme käyttäessäsi kaikkien meille antamiesi henkilötietojen hallinta säilyy luonnollisesti sinulla. Sinulla on seuraavat oikeudet, joita voit käyttää veloituksetta.

1. Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus milloin tahansa saada tietoa henkilötiedoistasi, joita olemme tallentaneet. Sinulla on oikeus tietää, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään, kuinka kauan niiden käsittely kestää (katso Säilytysaika) ja kenelle niitä luovutetaan, mikäli tämä soveltuu (katso Tietoluokat). Toivomme sinun ymmärtävän, että meidän täytyy varmistaa pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyys ennen kuin annamme tietoja.

2. Peruuttamis-/vastustamisoikeus

Jos olet antanut meille suostumuksesi tiettyyn tietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

Jos käsittelemme henkilötietojasi etujen tasapainottamisen puitteissa syrjäyttävän oikeutetun etumme takia, sinulla on oikeus vastustaa tätä käsittelyä tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

3. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä meiltä toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen.

Sinulla on oikeus tietojesi oikaisuun ja/tai täydentämiseen lisäselvityksen avulla. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista, kun niitä ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai rajoittaa tietojesi käsittelyä niihin tarkoituksiin.

5. Valitusoikeus

Sinulla on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle tai tietosuojavastaavallemme, mikäli se on aiheellista. Jos haluat esittää oikeuksiasi koskevia vaatimuksia yhtiötämme kohtaan, ota yhteyttä tämän tietosuojaselosteen alussa olevaan yhteyshenkilöön.

Tietoluokat ja tietojen vastaanottajat

1. Mitä tietoluokkia ZEISS käyttää?

ZEISSin käsittelemien henkilötietojen luokkia ovat muun muassa

 • yhteystietosi, esim. etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite jne.
 • työhön liittyvät tiedot, esim. yrityksesi nimi, osoite, asemasi yrityksessä jne.
 • sijaintitiedot tai tiedot mieltymyksistäsi käyttäessäsi verkkosivustoamme, jotta näet sisältöä itsellesi olennaisella kielellä, sinulle voidaan tarjota uutiskirjeitä, joissa on sinua kiinnostavaa sisältöä, jne.
 • tuote- ja palvelutiedot, esim. mitä tuotteita tai palveluja sinä tai yrityksesi olette ostaneet ZEISSiltä, mitä tuotteita tai palveluja sinulle on kohdistettu jne.

Haluamme kiinnittää huomiotasi siihen seikkaan, että asianomaisen sopimussuhteen puitteissa sinun on annettava ne henkilökohtaiset ja yritykseen liittyvät tiedot, jotka vaaditaan sopimussuhteen luomiseen, toimeenpanoon ja päättämiseen tai suorituslupaukseen ja niiden vastaavaan täyttämiseen, tai joiden keräämiseen meillä on lakisääteinen velvoite.

2. Henkilötietojen vastaanottajat

Vaadittavassa laajuudessa henkilötietoihin on pääsy niillä ZEISSin osastoilla, jotka vaativat sitä täyttämään velvollisuutensa.

Lisäksi henkilötietojasi voidaan paljastaa muille vastaanottajille kohdassa Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset kuvattuihin tarkoituksiin ja mainitulla oikeusperusteella. Nämä ovat huolellisesti valittuja kumppaneita, jotka tuottavat palveluja ZEISS-yhtiölle. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi niin kutsuttuina tietojen käsittelijöinä meidän puolestamme ja antamiemme ohjeiden mukaisesti.

3. Siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisiin organisaatioihin

Siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin ("kolmansiin maihin") tapahtuu vain siinä määrin kuin on välttämätöntä kyseessä olevaa tarkoitusta varten. Ennen henkilötietojen siirtoa tietojen käsittelijöille tai kolmansille osapuolille kolmansissa maissa varmistamme, että käytettävissä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen siirtomenetelmä:

 • Jos kyseessä on turvallinen kolmas maa, tietojen siirto tehdään tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella.
 • Jos tietoja siirretään niin kutsuttuun ei-turvalliseen kolmanteen maahan, tämä siirto tehdään käyttäen vakiosopimuslausekkeita.

Säilytyksen kesto

Henkilötietosi poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita kyseessä olevaan tarkoitukseen. Säilytämme tietosi laissa säädettyjen säilytysaikojen päättymiseen asti, mikäli meillä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin. Oikeudellisesta perusteesta riippuen säilytysajat ovat tavallisesti 6–10 vuotta.

Lisäksi tietojasi säilytetään lakisääteisten aikarajojen umpeutumiseen saakka, tavallisesti 3 vuotta, mikäli se on välttämätöntä oikeudellisten vaateiden laatimisen, esittämisen tai puolustamisen kannalta. Sen jälkeen kyseiset tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää vaadita tarvittavien käyttötarkoitusten saavuttamiseen.

Automaattinen päätöksenteko mukaan lukien profilointi

Henkilötietoja, joita keräämme esimerkiksi verkkosivustoiltamme ja jotka auttavat meitä ymmärtämään mielenkiintosi kohteita, voidaan käyttää personointitarkoitukseen, jotta voimme tuottaa sinulle sisältöä ja tietoa, joka on sinun kannaltasi olennaista. Näiden kerättyjen tietojen perusteella ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Tämän tyyppisen käytön vastustaminen on mahdollista epävirallisesti syitä ilmoittamatta tulevin vaikutuksin milloin tahansa. Käytä siihen tämän sivun lopussa olevaa yhteydenottolomaketta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

ZEISS kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain, jos olet antanut niihin suostumuksesi, tai jos muut lakisääteiset määräykset sallivat sen tai edellyttävät sitä. Tavallisesti hankimme näitä tietoja kahdella tavalla: joko olet itse antanut meille tiedot, tai keräämme tiedot, kun käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Seuraavassa luettelossa näkyvät erilaiset henkilötietojen käsittelytarkoitukset ZEISSillä. Jokainen kohta sisältää lyhyen kuvauksen kyseisestä tarkoituksesta sekä siihen liittyvän oikeusperusteen käsittelylle. Näet tarkemman kuvauksen jokaisesta tarkoituksesta napauttamalla kyseistä kohtaa.

Jos sinulla on kysyttävää käsittelyn tarkoituksista, ota yhteyttä meihin.

 • Henkilötietoja, jotka ZEISS vastaanottaa osana tarjouspyyntöjä, tilausten käsittelyä, kokoonpanoa jne., käytetään kyseisten liiketapahtumien käsittelyyn. Kerätyt tiedot käsitellään CRM-järjestelmässämme tätä tarkoitusta varten. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

 • ZEISS tarjoaa mobiililaitteille (iOS ja/tai Android) erilaisia sovelluksia, jotka voivat kerätä henkilötietoja. Näitä henkilötietoja tarvitaan, jotta kyseiset sovellukset toimivat.

  Mobiililaitteilla olevat sovellukset voivat käyttää päätelaitteen toimintoja tarvittaessa ja käyttäjän suostumuksella. Jokainen ZEISSin tarjoama sovellus pyytää suostumustasi tarvittavien toimintojen käyttämiseen. Näitä toimintoja voivat olla muun muassa, mutta eivät ainoastaan, seuraavat:

  • kalenteri
  • yhteystiedot
  • kamera
  • sijainti
  • audio (lähtöliitäntä ja mikrofoni)
  • puhelin
  • tekstiviesti/multimediaviesti
  • muisti
  • mahdolliset muut anturit

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • ZEISS voi tallentaa puhelin- tai chattikeskusteluja palvelujensa laadun parantamiseksi. Tallennus aloitetaan vasta, kun sinulta on pyydetty suostumusta ja olet antanut suostumuksesi siihen puhelun tai chattikeskustelun alussa.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • Tavanomainen hakuprosessi

  Kun rekisteröidyt ZEISS-hakuportaaliin ja lähetät siinä hakemuksen, annat henkilötietosi käyttöömme ja suostut tietojesi käsittelyyn hakemuksen tarkoituksia varten. Voit myös antaa erillisen suostumuksen, jonka perusteella tietosi voidaan lisätä hakijapooliin (katso jäljempi kohta).

  Tietojasi käytetään periaatteessa ainoastaan ZEISS-konsernin tietyn työtehtävän täyttämistä varten. Työpaikkailmoituksesta vastaava ZEISS-yhtiö tai avoimen hakemuksen tapauksessa ZEISS-yhtiö, jolle hakemus lähetetään, on vastuussa tietojen keruusta ja käsittelystä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kysy lisätietoa kyseiseltä ZEISS-yhtiöltä osoitteesta recruiting.oberkochen@zeiss.com. Voit tarkastaa, päivittää ja täydentää ZEISS-hakuportaaliin lisäämiäsi tietoja milloin tahansa.

  Avoin hakemus

  Jos lähetät avoimen hakemuksen työnhakijoiden hallintajärjestelmäämme, tietosi ohjataan osaamistasi vastaavaan ZEISS-yhtiöön.

  Hakijapooli

  Jos olet antanut luvan hakemukseesi liittyvien tietojesi välittämiseen, profiilisi ohjataan eteenpäin myös muiden ZEISS-yhtiöiden mahdollisten tehtävien täyttämistä varten. Näin ollen tietosi annetaan hakuprosessiin osallistuvien ZEISS-yhtiöiden käyttöön, ja ne voivat ottaa sinuun yhteyttä, jos hakemuksesi herättää kiinnostusta.

  Aktiivinen haku

  Jos profiilisi on herättänyt meissä kiinnostusta ja olemme ottaneet sinuun yhteyttä työpaikkaportaalin tai vastaavan kanavan kautta, tutustumme sinuun ensin asiaankuuluvan sosiaalisen verkoston kautta. Lisäämme suostumuksesi mukaan sosiaalisesta verkostosta keräämämme tiedot hakemusportaaliin ja lähetämme sinulle linkin, jonka kautta voit täydentää profiiliasi ja antaa suostumuksesi tietojesi lisäämisestä hakijapooliin. Kun olemme keränneet tietosi sosiaalisesta verkostosta, siirryt tavanomaiseen hakuprosessiin (katso edellinen kohta).

  Suositukset

  Jos profiilisi on kiinnostava, joku ZEISSin työntekijöistä on jo voinut suositella sinua. Tässä tapauksessa ZEISSin työntekijä tallentaa ensin yhteystietosi, jotta järjestelmämme voi lähettää sinulle automaattisesti sähköpostiviestin, jossa on tietoja sekä linkki työtehtävän profiiliin. Jos olet kiinnostut tehtävästä, voit osallistua tavanomaiseen hakumenettelyyn. Jos et ole kiinnostunut tehtävästä etkä vastaa sähköpostiin, poistamme yhteystietosi järjestelmästämme viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Näin sinulla on tarpeeksi aikaa muokata profiiliasi kyseistä tehtävää varten tai käyttää jo keräämiämme tietoja muihin kiinnostaviin avoimiin tehtäviin. Poistamme tietosi pyydettäessä myös ennen kahden kuukauden umpeutumista.

  Tietotyypit

  Käsittelemme hakemuksessa toimittamiasi tietoja osana hakuprosessia. Näitä tietoja ovat erityisesti:

  • tunnistamistiedot (etunimi, sukunimi jne.)
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.)
  • tiedot koulutuksesta ja ammatista (suoritettu koulu/yliopisto, työura jne.)
  • muut oleelliset tiedot (todistukset, valokuva jne.)
  • tiedot henkilökohtaisista mieltymyksistäsi (tykkäykset ja kiinnostuksen kohteet jne.)
  • Oikeusperuste ja rekisteröityjen oikeudet

  Tietojasi kerätään edellä kuvattuihin tarkoituksiin (kohtuullinen peruste ZEISS-konsernin rekrytointia varten). Tietojen käsittelyn perustana ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 88 artikla.

  Koska ZEISS rekrytoi uusia työntekijöitä useista eri maista, henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn oikeusperuste voi vaihdella. Lisätietoja tietystä kansallisesta lainsäädännöstä (esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisteröityjen oikeuksista) sekä yleisiä tietoja tietojen käsittelystä ZEISS-yhtiössä on sivustollamme.

  Jos tietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, voit perua suostumuksesi oman harkintasi mukaan tulevin vaikutuksin milloin tahansa ZEISS-hakuportaalissa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen recruiting.oberkochen@zeiss.com. Peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

  Tietojen vastaanottajat ja tietojen käsittelypaikka

  ZEISS-konserni varmistaa, että kolmannet osapuolet, jotka toimivat ZEISS-konsernin puolesta ja joilla on oikeus käsitellä tietoja, noudattavat tässä tietosuojakäytännössä määritettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. ZEISS ja sen palveluntarjoajat käsittelevät tietoja yleensä Euroopan unionin alueella sijaitsevilla palvelimilla. Poikkeustapauksissa tietoja voidaan käsitellä myös lain sallimissa rajoissa Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa maissa.

  Kun tietoja siirretään ZEISS-konsernin sisällä, tietoja siirretään ulkomaille ja ulkopuoliset kumppanit käsittelevät tietoja, ZEISS noudattaa soveltuvia tietosuojalakeja ja suojaa nämä toimet niin hyvin kuin mahdollista käytettävissä olevilla tietosuojalainsäädännön alaisilla toimilla, kuten tietojenkäsittelysopimuksilla, EU:n vakiosopimuslausekkeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla. Jos ulkomaiden paikalliset vaatimukset eivät vastaa EU:n perusoikeuskirjassa määritettyä suojaustasoa, ZEISS pyrkii pitämään sopivilla toimilla henkilötietojen käsittelyn riskit mahdollisimman pieninä.

  Tietojen poistaminen

  Laki vaatii meitä yleensä arkistoimaan hakuprosessiin liittyvät tiedot kuuden kuukauden ajaksi. Jos emme voi tarjota sinulle työtehtävää, mutta olet antanut suostumuksen tietojesi lisäämiseen hakijapooliin, poistamme tietosi viimeistään kahden vuoden kuluttua hakemuksesi hylkäämisestä. Milloin tahansa kuuden kuukauden kuluttua voit myös pyytää tietojesi poistamista ZEISS-hakuportaalissa tai lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen recruiting.oberkochen@zeiss.com. Jos et ole antanut suostumusta tietojesi säilyttämiseen, ne poistetaan heti, kun olemme täyttäneet avoimen tehtävän tai kuuden kuukauden kuluessa.

  Jos olet antanut suostumuksen tietojesi säilyttämiseen, lisäämme tiedot henkilöstön hallintaprosesseihin laissa määritettyjen säännösten mukaisesti.

  Tietoturva

  ZEISS käyttää maailmanlaajuisesti sovellettavia yrityksen ohjeita, joilla se varmistaa tietojen suojauksen ja luottamuksellisuuden. Myös maiden, joissa jollain ZEISS-yhtiöllä on rekisteröity toimipaikka, tietosuojasäännöksiä noudatetaan. Lisäksi jokainen ZEISS-konsernin puolesta henkilötietoja käsittelevä palveluntarjoaja varmistaa tietojen luottamuksellisuuden ja käyttää yhtä tiukkoja suojatoimia kuin ZEISS.

  Teknisen tuen työnhakijoiden hallintajärjestelmän käyttöön tarjoaa saksalainen IT-palvelujen tarjoaja, joka on valittu lain edellyttämien vaatimusten mukaan ja jota koskevat myös lakisääteiset tietosuojavaatimukset.

  Työpaikkahälytys

  Jos luot työpaikkahälytyksen, tallennamme vain tätä tarkoitusta varten tarvittavat tiedot (sähköpostiosoite ja valintakriteerit). Voit lopettaa työpaikkahälytyksen milloin tahansa. Tässä tapauksessa poistamme tietosi välittömästi.

  Ota yhteyttä

  Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista, lähetä sähköpostia osoitteeseen recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • ZEISS tarjoaa erilaisia foorumeita tietyistä erikoisaiheista. Nämä foorumit tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja hyödyllisiä vinkkejä muiden käyttäjien kanssa. Osallistuakseen jokainen käyttäjä tarvitsee ZEISS ID -tilin. Tässä prosessissa käsitellään käyttäjänimeä, sähköpostiosoitetta ja käyttöa koskevia tietoja.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • Arvontojen järjestämistä ja voittajan nimeämistä varten ZEISS kerää henkilötietoja osallistujista. Näitä tietoja ovat tavallisesti titteli, koko nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jos vaaditaan yhteydenotto puhelimitse.

  Näitä tietoja käytetään voittajille ilmoittamiseen sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Osoitetietoja käytetään palkinnon lähettämiseen, paitsi jos toimitus tapahtuu henkilökohtaisesti.

  Tietojen keruun ja käsittelyn toteuttavat yksinomaan ZEISS-konsernin yhtiöt. Tietoja ei siirretä muille ulkopuolisille yrityksille.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • Carl Zeiss AG käsittelee henkilötietoja, jotka ilmiantaja on antanut sääntöjen noudattamista koskevien huomautusten, jotka on annettu sovellettavien lakien ja sisäisten sääntöjen rikkomisesta, vastaanottoa ja käsittelyä sekä tällaisten rikkomusten tutkimista ja seuraamusten määräämistä varten.

  Ilmiantajan antamiin tietoihin kuuluvat muun muassa tietoluokat, kuten yhteystiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), ZEISSin työntekijöiden tiedot ja mahdollisesti huomautuksessa mainittujen henkilöiden nimet ja muut henkilötiedot.

  Tietojen käsittely sääntöjen noudattamista koskevien huomautusten vastaanoton ja tutkinnan aikana samoin kuin asianmukaisten toimenpiteiden määrääminen perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tämä perustuu erityisesti ZEISSin oikeutettuun etuun yhtiönä rikoksista syyttämisen, vaatimusten esittämisen yksityisoikeuden mukaan, työsuhteen täytäntöönpanon tai päättämisen tai rikkomusten havaitsemisen työsuhteessa, samoin kuin hallinnollisten rikkomusten estämisen osalta sovellettavien lakien mukaan.

  Tietojen käsittely keskushallinnossa ja konsernin sisäisten asioiden lähettäminen eteenpäin yrityssääntöjen noudattamista valvovan osaston toimesta suoritetaan yleensä yrityksen oikeutetun edun mukaisesti konsernin laajuisen yleiskatsauksen saamiseksi sääntöjen noudattamista koskevista huomautuksista ja siten olemassa olevista riskeistä sen hallintotoimen laajuudessa samoin kuin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisten oikeuksien esittämisen ja puolustamisen osalta.

  Jos on olemassa oikeudellinen velvollisuus järjestää ilmiantojärjestelmä tai valitusmekanismi, oikeusperuste voi olla peräisin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdasta.

  Mikäli valitusmekanismi vaatii rekisteröityjen suostumuksen tietojen käsittelyyn, käsittely suoritetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus voidaan peruuttaa tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen oikeutetun etumme mukaan anonymisoimme henkilötiedot tietyissä olosuhteissa niin, että tiedot eivät sisällä mitään tiettyjä henkilöitä koskevia tietoja tai tunnisteita.

  Tietojen säilytysvelvollisuudet ja poistoajat

  Lähtökohtaisesti säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen niiden seikkojen selvittämiseen, joihin sääntöjen noudattamista koskeva huomautus liittyy, tai niin kauan kuin lain mukaan vaaditaan. Sääntöjen noudattamista koskevien huomautusten käsittelyn ja selvittämisen aikana käsiteltyjen henkilötietojen erityiset säilytysvelvollisuudet ja poistoajat riippuvat kyseisten seikkojen tutkimustuloksesta sekä rikkomuksen tyypistä ja oikeudellisista seurauksista.

  Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

  Käsiteltäessä sääntöjen noudattamista koskevia huomautuksia sisäisesti määritellyn menettelyn mukaan ja tarvittaessa lain mukaan määrättyjen menettelyjen mukaisesti voi olla tarpeen ottaa mukaan muita sisäisiä toimintoja selvitettäessä tosiasioita ja määritettäessä toimenpiteitä. Vain siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä sääntöjen noudattamista koskevan huomautuksen käsittelyä varten tai vaaditaan oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseen, henkilötietoja siirretään seuraaville tahoille tässä yhteydessä:

  • Asianomaisen ZEISS-yhtiön hallinto ja/tai paikallinen sääntöjen valvonnasta vastaava henkilö;
  • Sisäisesti vastuussa oleva osasto, kun kyseessä ovat asiantuntijaa vaativat tiedot (esim. konsernin tietosuoja, konsernin turvallisuus, lakiosasto, hankintaosasto, ihmisoikeuksista vastaava henkilö, sisäinen tarkastus);
  • Vastuussa oleva henkilöstöosasto ja asianomaisten työntekijöiden esimiehet;
  • Tarvittaessa ulkopuoliset lakitoimistot ja muut kumppanit, jotka auttavat sääntöjen noudattamisen selvittämisessä;
  • Muut vastuussa olevat osapuolet, esimerkiksi hallituksen tutkintaviranomaiset, kuten yleiset syyttäjät.

  Jos olet ilmiantajana ilmoittanut henkilöllisyytesi osana sääntöjen noudattamista koskevaa raporttia, meillä on yleensä velvollisuus yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella ilmoittaa mahdollisille syytetyille henkilöille henkilöllisyydestäsi henkilötietojen lähteenä viimeistään yhden kuukauden kuluttua raporttisi vastaanottamisesta (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artikla 3 kohta a alakohta). Jos on olemassa todellinen riski, että tällainen tiedonanto vaarantaisi syytöksen tehokkaan tutkinnan tai muutoin suojaamista vaativat intressit (esim. ilmiantajan yksityisyyden), tiedonantoa voidaan lykätä niin pitkälle kuin tämä riski on olemassa (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artikla 5 kohta b alakohta).

  Henkilötietoja siirretään kolmannessa maassa (Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella) sijaitsevalle vastaanottajalle (esim. ZEISS-yhtiö tai viranomainen) ainoastaan, jos se on välttämätöntä sääntöjen noudattamista koskevan huomautuksen käsittelyä varten. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 44 artikla et seq. olennaiset vaatimukset otetaan huomioon vastaavasti.

  Ilmiantojärjestelmä "ZEISS Integrity Line"

  "ZEISS Integrity Line" antaa ilmiantajille mahdollisuuden raportoida sääntöjen noudattamista koskevista huomautuksista nimettöminä ja viestiä salatun yhteyden välityksellä.

  Carl Zeiss AG on tilannut EQS Group AG:ltä, Karlstraße 47, 80333 München, Saksa ("EQS") "ZEISS Integrity Line" -alustan teknisen toteutuksen. Palveluntarjoaja on valittu huolellisesti. Tämä vastaa tietojen huolellisen käsittelyn ja suojaamisen säännöllisestä valvonnasta. Teknistä toimeenpanoa varten siirrämme henkilötietoja EQS:lle. Tätä tarkoitusta varten olemme solmineet tilaustietojen käsittelysopimuksen EQS:n kanssa. EQS suorittaa käsittelyn yksinomaan ISO 27001 -standardin mukaan sertifioiduissa datakeskuksissa Saksassa ja Sveitsissä.

  Kun alustaa käytetään sääntöjen noudattamista koskevien huomautusten raportointiin ja kun viestintä tapahtuu alustan välityksellä, EQS käsittelee ilmiantajan huomautuksessaan antamia henkilötietoja erityisesti suojatussa tietokannassa, ja ne salataan uusimman tekniikan mukaisesti. IP-osoitetta ja nykyistä sijaintia ei koskaan tallenneta.

  Vain ZEISS-yhtiön yrityssääntöjen noudattamista valvovalla osastolla, ts. kyseisen osaston päälliköllä, johtajalla ja vastuuhenkilöllä sekä erikseen valtuutetuilla EQS:n ylläpitäjillä on lupa nähdä "ZEISS Integrity Line" -alustalla olevia tietoja.

 • ZEISSin oppimisalustat ovat tukenasi jatkuvassa koulutuksessasi. ZEISSin oppimisalustojen tarkoituksena on tarjota sinulle oppimissisältöä, organisoida oppimisprosesseja, tukea oppimissuunnitelmia ja seurata oppimisen edistymistä oppimissisällön käsittelyn aikana. Tätä tarkoitusta varten on myös tehty mahdolliseksi viestintä opettajien ja opiskelijoiden välillä. ZEISSin oppimisalustat lähettävät oppimisprosessien järjestämiseen liittyviä sähköpostiviestejä ja kalenteritapahtumia, joissa on tärkeää tietoa osallistujille.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • ZEISS haluaa tehdä yhteydenoton sinulle helpoksi. Siksi kaikilla verkkosivustoillamme on yhteydenottolomakkeet tiedusteluja varten.

  Jos otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeen välityksellä, tallennamme nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme vastata tiedusteluusi nopeasti ja yksilöllisesti. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, ilmoita meille puhelinnumerosi.

  Tietoja käytetään vain tiedusteluusi vastaamiseen, eikä niitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • ZEISS haluaa lähettää sinulle tietoja tuotteistamme ja palveluistamme, joista saatat olla kiinnostunut.

  Käytämme keräämiämme henkilötietojasi uutiskirjeen rekisteröintiin, erityisesti ilmoittamiasi kiinnostuksen kohteita, jotta voimme tarjota sinulle yksilöllisesti räätälöityjä tietoja tuotteista ja palveluista. Kun ilmoitat nimesi, voimme lähestyä sinua henkilökohtaisesti ja hallita tietojasi helposti. Jos ilmoitat osoitetietosi, esim. postinumerosi, voimme tarjota sinulle myös sijainnin mukaan räätälöityjä tarjouksia.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa. Löydät tilauksen peruutusohjeet jokaisen uutiskirjeen alatunnisteosasta.

  Tietoja, joita saamme jonkin tuotteemme tai palvelumme hankinnan tai niiden käytön yhteydessä, voidaan käyttää suoramarkkinointiin kiinnittääksemme huomiota hankittuja tuotteita tai palveluita koskeviin tai niihin liittyviin uutisiin ja päivityksiin. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on ZEISSin oikeutettujen etujen suojaaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Syrjäyttävä oikeutettu etumme on seurausta halustamme pystyä lähettämään sinulle uutisia ja parannuksia tuotteisiin tai palveluihin, joita olet ostanut, tai jotka liittyvät samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin.

  Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ZEISSin mainontatarkoituksiin tulevin vaikutuksin milloin tahansa. Vastustaminen voidaan tehdä helposti tämän sivun lopussa olevan pyyntölomakkeen kautta tai käyttämällä jokaisen uutiskirjeen alatunnisteosassa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

  Tämän lisäksi pyrimme aina parantamaan tarjoustamme. Tätä tarkoitusta varten lähetettyjä uutiskirjeitä arvioidaan, esim. onko ilmoitettu sähköpostiosoite tavoitettavissa, mitkä uutiskirjeet avataan, mitkä uutiskirjeessä olevat linkit avataan jne. Ainoastaan ZEISS kerää ja käsittelee tietoja. Tietoja ei siirretä muille ulkopuolisille yrityksille.

 • "My vision profile" ja "ZEISS Online Vision Check" ovat verkkopalveluja, joissa määritetään henkilökohtaisia näkökykyyn liittyviä tapoja ja tunnistetaan yksilöllisiä tarpeita ZEISSin linssiratkaisuihin näöntarkkuuden, kontrastien ja värien näkemisen sekä hajataittoisuuden ja näkökentän perusteella. Tässä prosessissa kerättyjä tietoja käytetään yksinomaan kussakin tapauksessa vaadittaviin analyyseihin. "My Vision Profile" -sovelluksen tuloksia voidaan tarkastella myöhemmin tuloksen mukana toimitettavan koodin kautta. Pyynnöstä tämä koodi voidaan lähettää myös sähköpostitse.

  Näköprofiilin määritystä tai näöntarkastusta varten kerätään erilaisia tietoja: ikä, näkörajoitteet, aikaisemmin käytetyt näkemisen apuvälineet, näköongelmat, työtehtävät ja päivittäiset toiminnot, mobiililaitteiden käytön kesto, jne.

  Jos haluat vastaanottaa tulokset sähköpostitse, myös sähköpostiosoitteesi kerätään, jotta voimme lähettää QR-koodin analyysin tulosten mukana. Sähköpostiosoitettasi ei säilytetä pidempään.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • ZEISS tarjoaa joillekin ZEISS-tuotteille kahden vuoden takuun ostopäivästä lukien. Joillekin tuotteille tätä takuuaikaa voidaan pidentää kolmeen vuoteen, jos tuote rekisteröidään verkossa ZEISSin palvelussa neljän viikon kuluessa ostopäivästä.
  Tämän tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

 • Joillekin palveluillemme tarjoamme kertakirjautumista. Tällä toiminnolla voit kirjautua joihinkin palveluihimme kertakirjautumistoimintojen tarjoajan (esim. Facebook tai Apple ID) käyttäjätilin avulla. Tietojen käsittelyn perustana ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b tai f alakohdat.

  Syrjäyttävä oikeutettu etumme on seurausta velvoitteestamme varmistaa tarjottavien palvelujen turvallisuus. Tätä tarkoitusta varten ZEISS käsittelee tiettyjä henkilötietoja ja lähettää ne meille kertakirjautumisen yhteydessä.

 • ZEISS tarjoaa myös kattavia yhteydenotto- ja tietovaihtoehtoja olemalla läsnä sosiaalisessa mediassa. Nämä sosiaalisen median palvelut voivat kerätä henkilötietoja itsenäisesti, esimerkiksi luomasi profiilin kautta. Käsittelyn yhteydessä tietoja käsitellään myös Euroopan unionin ulkopuolella. Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

  Sosiaalisen median alustat

  Tarjoamme kattavia yhteydenotto- ja tietovaihtoehtoja olemalla läsnä sosiaalisessa mediassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Nämä sosiaalisen median palvelut voivat kerätä henkilötietoja itsenäisesti, esimerkiksi luomasi profiilin kautta.

  Joillakin ZEISS-sivustoilla on painikkeet muiden verkkopalvelujen sosiaalisen median laajennuksiin. Nämä painikkeet eivät kuitenkaan vielä muodosta yhteyttä palveluntarjoajan palvelimeen. Annat suostumuksesi tiedonsiirtoon kyseisen alustan tarjoajaan vasta painamalla näitä painikkeita, jolloin yhteys aktivoituu.

  Jos olet jo kirjautunut haluamaasi sosiaaliseen verkostoon, lisäikkunoita ei avaudu. Koska tämä tiedonsiirto tapahtuu suoraan, emme saa tietoja välitetyistä tiedoista. Välitettävä tieto on, että olet avannut kyseisen sivun. Jos olet samaan aikaan kirjautunut Facebookiin tms., tämä tieto kohdistetaan sosiaalisen median tiliisi ja liitetään siten sinuun henkilökohtaisesti.

  Jos haluat lisätietoja siitä, miten Facebook ja Twitter käyttävät ja tallentavat henkilötietojasi, ota yhteyttä suoraan näihin sosiaalisen median yrityksiin.

  Voit myös estää sosiaalisen median plugin-liitännäisiä käyttämällä add-on-laajennuksia selaimessasi.

  Facebook for Business – Automaattinen edistynyt vastaavuuksien haku

  Tämä toiminto on aktiivinen vain, jos olet antanut evästeiden suostumusbannerissa suostumuksesi Facebookin seurantapikselin käyttöön. Jos annat tämän suostumuksen, joillakin ZEISSin verkkosivuilla käytetään automaattista edistynyttä vastaavuuksien hakua. Tämä toiminto lähettää sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi, kun syötät ne ZEISSin verkkosivulla olevaan lomakkeeseen ja lähetät lomakkeen. Tiedot salataan ennen lähetystä, ja Facebook käyttää niitä sijoittaakseen ihmisiä paremmin tiettyihin kohderyhmiin. Sen jälkeen Facebook poistaa lähetetyt tiedot.

  Facebook-fanisivut

  ECJ:n 5.6.2018 antaman päätöksen mukaan Facebook-fanisivun toiminnasta vastaavat yhdessä Facebook ja kyseinen toimintaa harjoittava yritys. ZEISS saa Facebookin keräämiä ja käsittelemiä henkilötietoja Facebook Insights -työkalua varten vain anonymisoidussa muodossa. Siksi emme saa mitään tietoa yksittäisten käyttäjien käyttäytymisestä. ZEISS käyttää sisältönsä parantamiseen Facebook Insights -työkalua tai kolmannen osapuolen työkaluja, jotka käyttävät Facebookin toimittamia tietoja sen arvioimiseen, miten sisältömme vastaanotetaan ja miten sitä käytetään. Tämän oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

 • Asiakastyytyväisyystutkimukset

  ZEISSin oikeutettu etu on sen omien tuotteiden ja palvelujen parantaminen. Siksi voimme pyytää sinua osallistumaan asiakastutkimuksiin. Tähän tarkoitukseen käytettävät kyselyt on yleensä suunniteltu anonyymeiksi, jotta sinun ei tarvitse antaa mitään henkilötietoja. Jos kuitenkin annat henkilötietojasi kyselyyn tai tutkimukseen, ZEISS voi käyttää näitä henkilötietoja omien tuotteidensa ja palvelujensa parantamiseen.

  Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a tai f alakohta. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

  Ylivoimainen oikeutettu etumme on parantaa tarjoamiamme tuotteita ja palveluja.

  Käyttäjätutkimukset

  Käytämme tutkimuksista saamiamme tietoja prototyyppien tai konseptien ja ideoiden testaamiseen verkkosivustollamme ja palvelujemme parantamiseen toimistojen palkkaamilta verkkosivujen vierailijoilta tai käyttäjiltä saamamme palautteen perusteella. Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a tai f alakohta.

  Mitä tietoja keräämme?

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Tietoja käyttäytymisestä (käyttäjän vuorovaikutus prototyypin kanssa, tykkäämiset, ei-tykkäämiset, mieltymykset)
  • Sijainti (maa)
  • Demografiset tiedot: ikä, ikäryhmä, sukupuoli (ei vaadita aina)
  • Tehtävänimike

  Jos käyttäjätutkimuksen yhteydessä tallennetaan videoita ja kuvia, tämä tapahtuu vain, jos olet antanut meille suostumuksesi. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen research.panel@zeiss.com. Tallennamme nämä tiedot tietokantoihimme, koska on mahdollista, että kaikki projektitiimin jäsenet eivät osallistu haastatteluun (jos sovelletaan).

  Käyttäjätutkimusten suorittajana käytetään palveluntarjoajaa maze.com. Palveluntarjoajan kanssa on solmittu tietosuojasopimus. Henkilötietojasi ei jaeta millekkään muulle palveluntarjoajalle.

  Säilytämme käyttäjätutkimuksen yhteydessä keräämiämme henkilötietoja 2 vuoden ajan. Anonymisoituja tietoja (ts. tietoja, jotka eivät voi yksilöidä sinua) voidaan säilyttää pidempään.

 • Jos osallistut johonkin tapahtumaamme, henkilötietojesi käsittely voi olla tarpeellista osallistumisesi kannalta käsittely- ja laskutussyistä. Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta, tai jos sinun ja ZEISSin välillä ei ole sopimussuhdetta, tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta. Ylivoimainen oikeutettu etumme on verkkotapahtumien tehokas toteuttaminen.

  Käytämme virtuaalikokousten tai verkkoseminaarien järjestämiseen seuraavia alustoja ja sovelluksia:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  Tavallisesti tapahtumaa varten käsiteltäviä tietoja ovat vain sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja IP-osoitteesi. Maksullisten tapahtumien osalta tietoja voidaan käsitellä myös laskutustarkoituksiin.

  Sinun ja verkkoseminaarin palveluntarjoajan välille muodostetaan salattu yhteys. Emme tallenna tämän istunnon aikana välitettyjä audio- tai visuaalisia tietoja. Napauttamalla "Liity" vahvistat, että myöskään sinä et tallenna tai ota ruutukaappauksia tästä istunnosta.
  Voit lopettaa istunnon milloin tahansa yksinkertaisesti sulkemalla selainikkunan tai poistumalla ohjelmasta tai sovelluksesta. Jos vastapuoli lopettaa istunnon, myös sinun osallistumisesi istuntoon päättyy automaattisesti.

  Verkkoseminaarin aikana ja sen jälkeen meille välitetään tilastotietoja. Jos osallistut verkkoseminaariin, kysyt tai vastaat kysymykseen verkkoseminaarin aikana, rekisteröitymistietojesi lisäksi saamme tietoja osallistumisen kestosta, mielenkiinnon kohteista verkkoseminaarissa, kysymästäsi kysymyksestä tai saamastasi vastauksesta. Näiden tietojen avulla voimme tukea tai laajentaa edelleen käyttäjäkokemusta.

  Haluamme myös huomauttaa, että palveluntarjoajat keräävät myös itse tietoja tapahtuman yhteydessä, ja tähän me emme voi vaikuttaa. Katso tästä tarkempia tietoja palveluntarjoajien verkkosivustoilta.

 • ZEISS valvoo turvallisuuden kannalta tärkeitä alueita rakennusten ja kiinteistöjen sisä- ja ulkopuolella videovalvonnan avulla. Julkisten tilojen videovalvontaa ei tapahdu periaatteen vuoksi. Kun olet kameroiden havaitsemisalueella, olet tämän tiedonkäsittelyn kohteena. Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

  ZEISSin ylivoimainen oikeutettu etu on videovalvonnan käyttö. Tämä auttaa varmistamaan pitkälti täyden rakennuksen ja henkilöiden turvallisuuden. Videovalvontaa käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kotirauhan valvominen
  • Laittomien pääsy-yritysten havaitseminen
  • Hälytysjärjestelmillä varustettujen ovien (välttämätön) valvonta
  • Tukittujen hätäpoistumisteiden havaitseminen
  • Luvattoman pääsyn selvittäminen ja siitä syyttäminen
  • Rikollisen toiminnan, esimerkiksi ilkivallan, estäminen, hallinta ja selvittäminen

  Videovalvonnan avulla voidaan ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin edellä mainituista seikoista aiheutuvien epäkohtien poistamiseksi. Näin ollen rakennuksen suojaamisen lisäksi se suojaa myös omaa turvallisuuttasi sekä ZEISSin työntekijöiden turvallisuutta.

  Videotietoja analysoidaan vain tilapäiseen tarkoitukseen. Mikäli rikotaan rakennusta koskevia sääntöjä, tapahtuu rikos, tai tiettyjen lain vaatimusten yhteydessä tallenteet voidaan luovuttaa turvallisuudesta vastaaville viranomaisille.

  Pääsääntöisesti tietoja tallennetaan tai säilytetään 7 päivän ajan. Sijainnista riippuen tietoja voidaan tallentaa eripituinen aika (enintään yhden kuukauden ajan). Tavallisesti toimitetaan ilmoitus jokaiseen paikkaan, missä videovalvontaa suoritetaan, jotta rekisteröidyt saavat tiedon oikeuksistaan.

  Erityisestä syystä näitä kuvauksia vaaditaan tutkinnan ajalta.

 • Voit yleensä käyttää ZEISS-verkkosivuja antamatta meille mitään henkilötietojasi. Joidenkin verkkosivuilla tarjottavien toimintojen osalta pyydämme sinulta henkilötietoja, jotta voimme toteuttaa kyseisen palvelun nopeasti ja käyttäjäystävällisellä tavalla tai jotta ylipäätään pystymme tarjoamaan kyseisen palvelun. Katso myös "Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö".

  Joitakin tietoja kerätään jo automaattisesti ja teknisistä syistä, kun vierailet verkkosivustollamme. Löydät tästä tarkempia tietoja kohdasta "Verkkosivustojen ja verkkokauppojen pääsytiedot".

  Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a tai f alakohta. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tulevin vaikutuksin milloin tahansa.

 • Voit tilata erilaisia tuotteita verkkokaupoistamme. Tilausprosessin käsittelyä varten tarvitaan erilaisia henkilötietoja. Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

  Tilauksen käsittelyä varten käsittelemme yhteystietojasi, joita ovat titteli, sukunimi, etunimi, puhelinnumero sekä toimitus- ja laskutusosoite. Käytämme sähköpostiosoitettasi tilausvahvistuksen ja muiden tilaustasi koskevien tärkeiden tietojen lähettämiseen ja henkilöllisyytesi todentamiseen asiakastiliä luotaessa. Lisäksi keräämme maksutietosi tilausprosessin aikana. Jos tilauksen täyttämistä varten on välttämätöntä, käytämme posti-, huolinta- ja kuljetusyrityksiä. Mikäli maksu viivästyy, välitämme muiden lakisääteisten vaatimusten täyttyessä vaatimuksemme täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot perintäpalvelun tarjoajalle. Myös luottokortti- ja PayPal-maksujen käsittelyn suorittaa ulkopuolinen palveluntarjoaja.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tästä poiketen tietojen käsittely edellä mainittua luoton tarkistusta ja tarvittaessa velanperintäpalvelun käyttämistä varten tapahtuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella. Syrjäyttävä oikeutettu etumme on välttää maksujen laiminlyöntejä.

  Joitakin tietoja kerätään automaattisesti ja teknisiin tarkoituksiin jo silloin, kun vierailet verkkokaupoissamme. Katso tästä tarkempia tietoja kohdasta "Verkkosivustojen ja verkkokauppojen pääsytiedot".

 • Sopimussuhteiden maksujen käsittelyä varten tarjoamme asiakkaillemme turvallisia maksuvaihtoehtoja ja käytämme tähän tarkoitukseen pankkien lisäksi myös muita maksupalvelujen tarjoajia. Tietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

   Henkilötietoja (nimi, osoite, pankkitiedot, kuten tilinumerot tai luottokorttien numerot) käsittelevät maksupalvelujen tarjoajat. Tämä käsittely on välttämätöntä, jotta tapahtumat voidaan suorittaa. Tähän prosessiin syötettyjä tietoja käsittelevät ja tallentavat kuitenkin vain maksupalvelun tarjoajat. ZEISS saa ainoastaan vahvistustiedon maksusta tai tiedon maksun epäonnistumisesta.

    Maksupalvelun tarjoajat voivat tehdä muita tiedonsiirtoja henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden tarkistamista varten. Tältä osin viittaamme maksupalvelun tarjoajien ehtoihin ja tietosuojaa koskeviin tietoihin. Asianomaisten maksupalvelun tarjoajien ehtoja ja tietosuojaselosteita sovelletaan, ja ne ovat nähtävissä kyseisillä verkkosivustoilla tai maksusovelluksissa.

    • Mastercard
     Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia
     Tietosuojaseloste
    • Visa
     Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Iso-Britannia;
     Tietosuojaseloste
    • PayPal
     PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
     Tietosuojaseloste
    • Paymetric Inc.
     300 Colonial Center Pkwy #130, Roswell, GA 30076, Yhdysvallat
     Tietosuojaseloste
    • Computop
     Computop Paygate GmbH, Schwarzbergstraße 4, D-96050 Bamberg, Saksa
     Tietosuojaseloste
   • ZEISS ID on tunniste- ja pääsynhallintajärjestelmä kaikille ZEISS-sovelluksille, ja sitä voivat käyttää asiakkaat, kumppanit, toimittajat ja työntekijät. Tällä tavalla ZEISSin digitaalisia palveluja voidaan käyttää yhden yhteyspisteen kautta. Integroidun "kertakirjautumistoiminnon" ansiosta voidaan vaihtaa eri palvelujen välillä tarvitsematta kirjautua sisään uudelleen. Tämä voidaan tehdä myös ZEISS-yhtiöiden sisällä automaattisen rekisteröitymisen kautta.

    Rekisteröitymistä varten käyttäjän täytyy antaa sukunimensä, etunimensä, sähköpostiosoitteensa, ja jos käytettävää palvelua varten tarvitaan, tittelinsä, asiakasnumeronsa, puhelinnumeronsa, toimitus- ja laskutusosoitteensa. Me käytämme annettuja tietoja käyttäjähallintaan. Mikäli näitä käyttäjätietoja tarvitaan muiden sovellusten suorittamiseen, esim. tilausten käsittelyyn verkkokaupassa, kyseistä sovellusta vaadittavat tiedot lähetetään niille.

    ZEISS ID -tilin profiilissa voit tarkastella ja muuttaa henkilötietojasi tai antamasi markkinointiluvan tilaa ja poistaa valinnaisia tietoja. Myös itse ZEISS ID voidaan poistaa. Siinä tapauksessa tietosi poistetaan ja menetät pääsyn ZEISS ID -sovelluksiin. ZEISS ID -tilisi ja tietosi poistetaan automaattisesti, jos tilisi on ollut käyttämättä 2 vuotta.

    Tietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tai sopimuksen täyttäminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tai ZEISSin syrjäyttävän oikeutetun edun suojaaminen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

   • Verkkosivuston tai verkkokaupan ylläpitäjänä ZEISS kerää tietoja verkkosivuillamme ja verkkokaupoissamme vierailuista ja tallentaa nämä tiedot niin kutsuttuina "palvelimen lokitiedostoina". Seuraavat tiedot kerätään automaattisesti ja säilytetään automaattiseen poistoon saakka:

    • Verkkokaupan, jolla on vierailtu, verkkosivusto tai sivu
    • Käynnin päivämäärä ja kellonaika
    • Verkkosivu, jolta vierailu tehtiin (niin kutsuttu lähettävä URL)
    • Käytetty selain
    • Käytettävä käyttöjärjestelmä
    • Pyynnön tehneen laitteen IP-osoite

    Käsittelemme edellä mainittuja tietoja seuraavia tarkoituksia varten:

    Järjestelmän turvallisuuden ja vakauden valvonta ja analysointi.

    • Sujuvan yhteydenmuodostuksen varmistaminen verkkosivustolle
    • Verkkosivustomme miellyttävän käytön varmistaminen

    Tietojen käsittelyn perustana on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Syrjäyttävä oikeutettu etumme on seurausta edellä luetelluista tietojen keruun tarkoituksista. Emme missään tapauksessa käytä kerättyjä tietoja johtopäätösten tekemiseen yksittäisistä henkilöistä.

   • Carl Zeiss Vision GmbH:n Virtual Try-on -palvelu antaa sinulle suosituksia silmälasikehyksistä sinusta aikaisemmin luodun avatar-hahmon perusteella. Kerättyjä biometrisiä tietoja käsittelee vain ZEISS osana Virtual Try-on -palvelua.

    Tietojen käsittelyn oikeusperustana on suostumuksesi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

   • Oikeusperuste ja tarkoitus

    Käytämme näitä tietoja prototyyppien tai konseptien ja ideoiden testaamiseen verkkosivustollamme ja palvelujemme parantamiseen toimistojen palkkaamilta verkkosivujen vierailijoilta tai käyttäjiltä saamamme palautteen perusteella. Sovellettava oikeusperuste edellä mainituille toimille on ylivoimaiset etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta)

    Mitä tietoja keräämme?

    • Nimi
    • Sähköpostiosoite
    • Tietoja käyttäytymisestä (käyttäjän vuorovaikutus prototyypin kanssa, tykkäämiset, ei-tykkäämiset, mieltymykset)
    • Sijainti (maa)
    • Demografiset tiedot: ikä, ikäryhmä, sukupuoli (ei vaadita aina)
    • Tehtävänimike

    Tallennatteko videoita ja kuvia?

    Kyllä, mikäli olet antanut meille suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja syytä ilmoittamatta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen research.panel@zeiss.com

    Tallennamme nämä tiedot tietokantoihimme, koska on mahdollista, että kaikki projektitiimin jäsenet eivät osallistu haastatteluun (jos sovelletaan). Tallenteiden ja muistiinpanojen avulla voimme jakaa sisältöä ja käyttää sitä luotettavasti ja tarkasti myöhemmin.

    Jaatteko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

    Saatamme antaa ulkopuolisille toimistoille tehtäväksi suorittaa tutkimukset puolestamme. Lisäksi jaamme henkilötietojasi tutkimusten suorittamiseen käytettäville työkaluille. Molemmissa tapauksissa olemme allekirjoittaneet vastaavan tietosuojasopimuksen ja suorittaneet tietosuojan tarjoajan asianmukaisen arvioinnin.

    Kuinka kauan säilytätte henkilötietojani?

    Säilytämme henkilötietojasi 2 vuoden ajan. Yhdistettyjä tietoja ja/tai anonymisoituja tietoja (tietoja, joista sinua ei voida tunnistaa) säilytetään pidempään.

    Kansainvälinen tietojen siirto

    Tietojasi voidaan säilyttää Euroopan talousalueen ulkopuolella ja pilviperusteisten digitaalisten palvelujen yhteydessä (esim. sähköposti, tutkimustyökalu). Tämä tarkoittaa, että tietojasi voidaan säilyttää tai niitä voidaan käyttää Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joita EU:n lainsäädäntö ei koske ja joissa ei välttämättä sovelleta samoja tiukkoja lainmukaisia suojausvaatimuksia. Ulkopuolisilla palveluntarjoajillamme ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää heille jakamiamme tietoja muutoin kuin mikä on välttämätöntä meidän auttamista varten.

    Olemme tarkastaneet ja seuloneet huolellisesti ulkopuoliset kumppanimme, jotta voimme taata sinulle parhaan mahdollisen yksityisyydensuojan ja tietosuojan. Näiden toimittajien kanssa on allekirjoitettu Euroopan komission käyttöön ottamat vakiosopimuslausekkeet, joilla varmistetaan kansainvälisiä tietojen siirtoja koskevien tietosuojavaatimusten noudattaminen.

    Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia

    Luottamuksellisuuden säilyttäminen: kaikkia haastattelun aikana ZEISSille antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti. ZEISS pyrkii olemaan paljastamatta mitään tietoja, ellei laki sitä vaadi tai jos se ei ole välttämätöntä henkilön oikeuksien turvaamiseksi.

    ZEISSin luottamuksellisuuden säilyttäminen: kaikki tiedot, joita ZEISS ilmaisee sinulle haastattelun aikana, ovat luottamuksellisia. Kaikki ZEISSin tuotteita ja/tai palveluja koskeva palaute, jonka annat ZEISSille, on luottamuksellista, ja hyväksyt, että ZEISS on sellaisen palautteen omistaja. Tämä ei vaikuta millään tavalla mihinkään omistusoikeuksiin, joita sinulla mahdollisesti on muuhun meille keskustelun aikana toimittamaasi sisältöön.

    Median omistajuus

    ZEISS on median omistaja, ja sinä annat ZEISSille nimenomaisen luvan käyttää tallenteita sekä kuvia itsestäsi mediaa varten tai projektiimme liittyviä johdannaisia toimia varten (julkaisu voi tapahtua sisäisesti).

   Tietosuojaa koskeva tiedustelu

   Ladataan lomaketta...

   Tietosuojaa koskeva pyyntösi.
   Täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!

   Jos haluat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ZEISS-yhtiössä, tutustu tietosuojaselosteeseemme.

   • 1

    Päivitetty viimeksi: 18.1.2024