ZEISS OPTIKOILLE

Oikeudelliset tiedot & Yleiset sopimusehdot

Oikeudelliset tiedot

Oikeudelliset tiedot koskevat tätä verkkosivua ja toimialueita. Ne eivät koske sellaisten ZEISS-yritysten verkkosivuja ja toimialueita, jotka ovat esimerkiksi muuttaneet oikeudellisia tietoja kansallisen lainsäädännön takia. Ota tämän vuoksi huomioon  kaikkien käyttämiesi ZEISS-verkkosivujen tai -ohjelmien oikeudelliset tiedot.

Joissakin tapauksissa ZEISS-verkkosivut sisältävät myös linkkejä sellaisten kolmansien osapuolten verkkosivuille, jotka eivät ole ZEISS-yrityksiä. Näitä sivuja nämä oikeudelliset tiedot eivät koske.

ZEISS-verkkotunnuksella julkaistut tiedot voivat sisältää viitteitä tuotteisiin ja palveluihin, joita ei markkinoida eikä myydä maassasi. Tiedot eivät merkitse sitä, että ZEISS aikoo tarjota kyseisiä tuotteita tai palveluita maassasi myöhempänä ajankohtana. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen myyntiorganisaatioon, joka kertoo mielellään kyseisten tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta. Tuotteiden ja palveluiden esitteleminen verkkosivullamme ei muodosta sitovaa myyntitarjousta.

Jos ohjelmistoja tarjotaan ladattaviksi ilmaiseksi, ZEISS ei vastaa ohjelmiston lataamisesta tai käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Ohjelmiston lataamisesta ja käytöstä vastaa yksinomaan käyttäjä ilman ZEISSin vastuuta tai takuuta, lukuun ottamatta ZEISSin tahallista tai vakavaa huolimattomuutta.

Mainitsemme ja linkitämme kolmansien osapuolten verkkosivuja useissa verkkosivujemme kohdissa. Teemme näin vain siinä tapauksessa, että olemme täysin vakuuttuneita kyseisen toimittajan vakavuudesta. ZEISS ei kuitenkaan vastaa kyseisten verkkosivujen tietosuojamääräyksistä eikä sisällöstä.  

ZEISS pidättää ja varaa kaikki oikeudet verkkosivujensa sisältöön ja ulkoasuun. Verkkosivujemme henkinen omaisuus ja tuotemerkkimme ovat suojattuja. Verkkosivujemme tekstit, kuvat ja kaaviot, verkkosivujemme ulkoasu jne. sekä animaatiot ja ohjelmistot ovat tekijänoikeuslain ja muun suojaavan lainsäädännön alaisia. Verkkosivujemme jäljentäminen, luovuttaminen tai esittäminen kokonaan tai osittain on kiellettyä ilman ennakkoon saatua kirjallista suostumustamme. Tällä verkkosivulla ei anneta lupaa henkisen omaisuuden käyttöön. ZEISS varaa oikeuden muuttaa tai sulkea väliaikaisesti tai kokonaan verkkosivuja koska tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

Siitä huolimatta, että verkkosivumme sisältö on koottu huolellisesti, emme vastaa sen virheettömyydestä, tarkkuudesta, täydellisyydestä tai häiriöttömästä käyttömahdollisuudesta. Lakisääteisten määräysten puitteissa emme vastaa suorista tai epäsuorista vaurioista tai tulonmenetyksistä, joita aiheutuu verkkosivumme käytöstä tai verkkosivuilla annettuihin tietoihin liittyen. Varaamme oikeuden muuttaa tai täydentää annettuja tietoja koska tahansa.

© Carl Zeiss AG – viimeksi muutettu: huhtikuu 2016