ZEISS i.Scription -teknologia
ZEISS OPTIKOILLE

ZEISS i.Scription -teknologia

Mahdollista potilaillesi parempi näkö päivällä ja yöllä.

i.Scription  -teknologian avulla voit luoda henkilökohtaisen näkösormenjäljen ZEISS  i.Profiler plus-järjestelmällä. Sen ansiosta voit tarjota jokaiselle potilaalle ainutlaatuisen linssiratkaisun, joka parantaa näköä päivällä ja yöllä.

 • Parempi kontrastinäkö
 • Parempi värinäkö
 • Parempi näkö yöllä ja vähäisessä valossa

Tiesitkö?

 • 90 %

  potilaista haluaa luonnollisen näkönsä takaisin ja on huolissaan näköterveydestään.1

 • 95 %

  käyttäjistä pitää enemmän ZEISS Individual  Single Vision -yksiteholinsseistä,  jotka on optimoitu    i.Scription® -teknologialla, kuin ZEISS Individual  Single Vision -yksiteholinsseistä ilman i.Scription-teknologiaa.2

Onko tapa, jolla ymmärrämme refraktion, edelleen merkityksellinen?

Miksi lähestymistapamme refraktioon on tärkeä?

Perinteisesti refraktio on edelleen silmälasimääräyksen perusta. Tämä on kaksiosaisen prosessin tulos:

 • Objektiivinen refraktio: silmän taittovirheet arvioidaan ensin objektiivisesti retinoskopian tai autorefraktion avulla, ja sitä seuraa  

 • Subjektiivinen refraktio: optikko hienosäätää silmälasimääräystä subjektiivisesti antamalla potilaan vertailla näkökykyään testilinsseillä käyttäen joko foropteria tai testikehyksiä.  

Subjektiivisessa refraktiossa käytetään eri silmälasilinssien voimakkuuksia taittovirheiden (kuten likinäköisyys,  kaukonäköisyys  tai hajataittoisuus) korjaamiseen. Näitä kutsutaan matalamman asteen  aberraatioiksi  (LOA).  

Kuitenkin valaistusolosuhteiden muutoksista johtuvan pupillin koon vaihtelun vuoksi ilmenee muitakin aberraatioita,  jotka vaikuttavat näkemisen laatuun. Ne vaikuttavat käyttäjän kokemaan lopulliseen näkemisen laatuun. Näitä kutsutaan korkeamman asteen aberraatioiksi (HOA) (esimerkiksi koma, trefoil ja sfäärinen aberraatio).  

Kuinka i.Scription-teknologia toimii?

ZEISSin i.Scription®    -teknologia perustuu ZEISSin silmänmittausjärjestelmään, jonka nimi on  i.Profiler®  plus. Se on erityisesti suunniteltu määrittämään silmien tarkka “sormenjälki” ja mittaamaan potilaan silmien yksilölliset mitat.  

  ZEISS  i.Scription   -teknologiaa hyödyntävä silmälasimääräys ottaa huomioon verkkokalvon kuvassa ilmenevät matalamman ja korkeamman asteen  aberraatiot  tekemällä mittauksen 1500 pisteestä kummastakin silmästä.  Näin saadaan aikaan parempi näönkorjaus, joka tuottaa suorituskyvyltään optimaalisen näkemisen  useammilla kirkkaustasoilla, jopa vaativissa näkemisolosuhteissa kuten ajettaessa autoa yöllä.  

i.Scription® -teknologia analysoi pienimmän hajonnan ympyrän mahdollisimman tarkan silmälasimääräyksen antamiseksi.

Kuinka i.Scription-teknologia toimii?
Kuinka i.Scription-teknologia toimii?

Katsotaan tarkemmin.

Aaltorintaman aberraatiot ovat kätevä tapa   tunnistaa  optisen järjestelmän tuottamia monimutkaisia optisia virheitä. Missä tahansa optisen järjestelmän aukon, kuten pupillin, pisteessä aaltorintamavirhe on tehokas optinen erotin todellisen aberroituneen aaltorintaman ja ihanteellisen viiteaaltorintaman välillä.  

Aaltorintaman aberraation kokonaismuoto voidaan mallintaa ja kvantifioida matemaattisesti ja mallintaa polynomien avulla. Zerniken polynomeja käytetään   kuvaamaan  silmän optisia aberraatioita.  

Mitä ovat matalamman asteen aberraatiot (LOA)?

Mitä ovat matalamman asteen aberraatiot (LOA)?

Matalammat asteen aberraatiot liittyvät silmän tai optisen linssin sfääriseen voimakkuuteen ja sylinterivoimakkuuteen; niitä ovat muun muassa defocus ja vinon sädekimpun astigmatismi sekä säännönmukainen ja säännönvastainen astigmatismi. Niillä on suurin vaikutus näkemisen laatuun, ja ne korjataan perinteisesti optikon määräämillä silmälasilinsseillä tai piilolinsseillä.

Mitä ovat korkeamman asteen aberraatiot (HOA)?

Mitä ovat korkeamman asteen aberraatiot (HOA)?

Korkeamman asteen aberraatioille  ovat ominaisia  aberroituneen aaltorintaman hienovaraisemmat poikkeamat ihanteellisesta muodosta. Niillä on yleensä pienempi vaikutus näkemisen laatuun kuin matalamman asteen aberraatoilla. Korkeamman asteen aberraatioilla on yleensä suurempi vaikutus näkemiseen heikommissa valaistusolosuhteissa, kun pupilli on keskimääräistä suurempi, esimerkiksi kun ajetaan autoa yöllä.  

i.Scription® -teknologia yhdistää matalamman asteen (LOA) ja korkeamman asteen (HOA)aberraatiot mahdollisimman tarkan silmälasimääräyksen antamiseksi ja paremman näön takaamiseksi päivällä ja yöllä   analysoimalla  verkkokalvon kuvan laatua.

Miksi i.Scription® -teknologia on erityisen hyödyllinen heikoissa valaistusolosuhteissa?

Tavanomainen manifesti refraktio suoritetaan  hyvin valaistuissa  tiloissa, mikä johtaa sellaisiin silmälasimääräyksen arvoihin, jotka toimivat hyvin päivänvalossa. Kuitenkin, kun pupilli laajenee alhaisissa valaistusolosuhteissa, silmän reuna-alueiden aberraatiot voivat johtaa refraktion muutoksiin, joiden tuloksena tavanomainen silmälasimääräys ei ole enää kelvollinen.  

Miksi i.Scription -teknologia on erityisen hyödyllinen heikoissa valaistusolosuhteissa?

Optimaalinen näkö päivällä ja yöllä

i.Scription®    -teknologia pystyy yhdistämään  i.Profiler® plus -järjestelmän antamat tiedot reuna-alueiden aberraatioista manifestiin refraktioon. Tuloksena on  optimoitu,  personoitu  silmälasimääräys, joka antaa potilaalle optimaalisen päivä- ja yönäön.

Etuja optikoille ja käyttäjille

Edut optikolle:

 • Antaa  räätälöidyn näkemisratkaisun jokaiselle potilaalle.
 • Tuottaa  potilaalle parhaan silmälasimääräyksen, joka parantaa tämän näköä ja yleistä näkemiskokemusta.
 • Hienosäätää refraktion 1/100 diopteriin.
 • Lyhentää potilaan tutkimustuolissa viettämää aikaa optimaalisen refraktion avulla.
 • Tarjoaa mahdollisuuden   erottautua    kilpailijoista.
Etuja optikoille ja käyttäjille

Edut silmälasien käyttäjille

Ei ole olemassa kahta ihmistä, jotka näkisivät maailman täsmälleen samalla tavalla. Varmista, että pystyt tarjoamaan jokaiselle potilaallesi personoidun näkemisratkaisun, joka vastaa tarkalleen tämän tarpeita. 

Käyttäjät hyötyvät ZEISSin teknologiasta seuraavilla tavoilla: 

 • Parempi näkö, päivällä ja yöllä

 • Parempi resoluutio, parempi kontrasti ja elävämmät värit

 • Vähemmän häikäisyä

Käyttäjät vakuuttuivat i.Scription®-teknologiaa hyödyntävien linssien suorituskyvystä.

 • Koehenkilöt antoivat i.Scription-teknologiaa hyödyntäville ZEISS-linsseille paremman arvosanan kaukonäöstä, yönäöstä ja värien havaitsemisesta.3 

 • i.Scription-teknologiaa hyödyntävät ZEISS-linssit suoriutuivat myös keskimäärin paremmin kuin tavanomaiset silmälasilinssit mesooppisen näöntarkkuuden ja kontrastiherkkyyden suhteen.3 

 • Koehenkilöt, joiden linsseissä on matalat tai kohtuulliset voimakkuudet, pitivät i.Scription-teknologiaa hyödyntäviä ZEISS-linssejä useammin parempina kaukonäön, aktiivisen näön, terävyyden, muuttuvan tarkennuksen ja yleisen näkökyvyn suhteen.4 

 • Koehenkilöt suosivat i.Scription-teknologiaa hyödyntäviä ZEISS-linssejä useammin paremman yönäön, värien eloisuuden ja vähäisemmän häikäisyn vuoksi.4 

 • i.Scription-teknologiaa hyödyntävät ZEISS-linssit suoriutuivat tavanomaisia silmälasilinssejä paremmin myös vähäkontrastisen, mesooppisen näöntarkkuuden mittauksissa. Tällöin ne tuottivat jopa näöntutkimustaulun puolikkaan merkkirivin verran paremman tuloksen.4 

Ota meihin yhteyttä

Varaa tapaaminen

Ladataan lomaketta...

  Carl Zeiss Vision Care käyttää yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja vastataksesi pyyntöösi sähköpostitse tai puhelimitse. Lue tietosuojaperiaatteemme täältä.

Ryhdy ZEISSin kumppaniksi

Ladataan lomaketta...

  Carl Zeiss Vision Care käyttää yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja vastataksesi pyyntöösi sähköpostitse tai puhelimitse. Lue tietosuojaperiaatteemme täältä.

 • 1

  IMW-KÖLN-tutkimus 2015, silmälasien käyttäjät (n = 11845).

 • 2

  Kevin Reeder, OD, Earl Sandler, OD, Joel Cook, OD ja Lynette Potgieter, B. Optom (RSA) – The Carmel Mountain Study (Orange County, Kalifornia), kaksoissokkokokeena toteutettu mieltymystesti, jossa verrattiin ZEISS i.Scription -linssejä ja vastaavia ZEISSin freeform-testilinssejä (n=37), 2016.

 • 3

  InSight Eyecare, Missouri. Kaksoissokkoutettu kliininen tutkimus (n=40).

 • 4

  Kalifornian yliopiston optometrian tiedekunnan kliininen tutkimuskeskus. Berkeley. Kliininen tutkimus (n=30).